Dr. Kopácsi László pszichiáter & life coach Győr 30 286 20 97

Troll önkonTroll - gondolkodási hibáink


Troll önkonTroll - gondolkodási hibáink A világ visszautasításától való félelem miatt, visszautasítani a világot sokkal rosszabb, mint kipróbálni, hogy tényleg visszautasít-e a világ? Adj magadnak esélyt! - KL

Stresszkezelési tréningünk korábbi fejezetében az É.L.N.I. kérdéseket vettük górcső alá. Nyelvezetében, tartalmában lehet, hogy nehezebbnek tűnt ez a rész az eddigieknél, ez azonban ne szegje kedvét. Inkább sarkallja újraolvasásra és az É.L.N.I. kérdések otthoni és munkahelyi gyakorlására! Elvégre: „az ismétlés a tudás anyja”. Korábban már érintettük a stressz menedzselés két alapvető módszerét (érzelem-orientált és probléma-orientált stresszkezelést). Most az egyes módszerek részleteivel fogunk foglalkozni.


ÉRZELEM-KÖZPONTÚ STRESSZ KEZELÉSI TECHNIKÁK

Az érzelem-fókuszú stresszoldó módszerek nem a distresszt (negatív stresszt) kiváltó tényezők, a stresszorok leküzdésére, elkerülésére, ill. megelőzésére szolgálnak. Erre a probléma-megoldó stresszkezelési technikák használatosak. 

Ezek „csak” arra jók, hogy segítségükkel megakadályozzuk, hogy az amúgy változatlanul meglévő stresszorok, kellemetlen stressz reakciókat (szorongást, pánikot, alvászavart, merevedési problémát, leblokkolást, stb.) válthassanak ki belőlünk.

Amennyiben egy stressz helyzetet az É.L.N.I. kérdések átgondolása révén megoldásra érdemtelennek, megoldhatatlannak, lényegtelennek, stb. minősítünk, elővehetjük az érzelem-központú stressz kezelési technikáinkat.

A hosszútávon is hatásos (adaptív) érzelem-központú stressz kezelési módszerek két csoportra oszthatók:

1. Negatív gondolat kontroll technikák a distressz következményeként torzuló gondolkodás, "logika", jelentéstulajdonítás helyre zökkentésének eszközei.
2. Relaxációs módszerek a distressz testi, lelki, érzelmi következményeinek csillapítására szolgálnak.


MEGVÁLTOZIK ÉSZLELÉSÜNK, GONDOLKODÁSUNK A STRESSZOROK NYOMÁSA ALATT

A gyakorta irányíthatatlan külső stresszorok hatására, akár pillanatokon belül - olyan gyorsan, amilyen sebesen a pulzusunk felgyorsul -, egy időre megváltozik gondolkodásunk, helyzetészlelésünk. A változás az átélt stressz szubjektív mértékével arányos. Minél nagyobb stresszt élünk át, annál nagyobb a gondolkodási torzulás (kognitív disztorzió).
 
Nem véletlenül beszéltem általában stresszről. Beleértve annak negatív (distressz), és pozitív (eustressz) változatait egyaránt. Gondolkodásunk, helyzetértékelésünk, belső logikánk, „előérzeteink” átalakulása pozitív stressz (pl.: szerelem, siker, szerencse), esetében is arányos az átélt eustressz mértékével. Ám ilyenkor észleléseink, gondolkodásunk pozitív irányba (lásd: "rózsaszín köd") változik. Ezért szoktuk úgy jellemezni a szerelmet, mint ami „elvakít”, „bolonddá tesz”.

A distressz nyomán kialakuló gondolkodási (logikai) hibák a leggyakoribb, azonban már irányítható belső stresszorok!

A múlt héten konzultáltunk egy egyetemista fiúval, amikor a negatív gondolatok átbeszélése közben bevillant, hogy ezek a negatív gondolatok a belső Trolljaink. Elkedvetlenítő, elbizonytalanító, önsorsrontó önkonTrollunk. Ő jót mosolygott az ötleten. Ezért hoztam most itt elő.

Persze akadnak külső trollok is... Névtelenül, arcátlanul könnyen pofátlankodik az ember.

Ezért nem mondhatunk le ezek megfékezéséről, mederben tartásáról. A distressz nyomán fellépő logikai torzulás okozza a spirálszerűen egyre jobban beszűkülő gondolkodást, a „bestresszelést”. 


MIRŐL ISMERHETJÜK FEL A DISTRESSZ OKOZTA KOGNITÍV TORZÍTÁSOKAT?


A szorongás a vakondtúrásnak is hegyni árnyékot ad.

svéd közmondás


A legjobb, ha ehhez felsoroljuk a stresszorok nyomása alatt leggyakrabban kialakuló logikai hibákat, spontán automatikus negatív gondolatokat (SANG). Ezekkel a kognitív torzításokkal az a gond, hogy nagymértékben torzítják a külvilágból származó ingerek, információk feldolgozását. Nagyobbnak, kilátástalanabbnak tűnik tőlük minden előttünk álló probléma. De, mert torzítják, csökkentik az önértékelésünket, az önmagunkba vetet hitet is, ezért elveszettebbeknek látjuk hatásuk alatt magunkat az indokoltnál. Összefoglalva: a distressz hatására kialakuló gondolati hibák miatt:

  nagyobbnak látjuk a stresszorokat a valóságosnál
  kisebbnek érezzük megküzdési képességünket, lehetőségeinket a ténylegesnél!

Ezzel - ha, nem ismerjük fel a SANG-okat és nem teszünk ellenük, - a mérleg a stresszorok, az "ellenség" oldalára billen! Úgye Ön nem önmaga ellensége?
 

GONDOLKODÁSI HIBÁK

 
LOGIKAI HIBA MIRŐL ISMERHETŐ FEL? PÉLDA
TÚLÁLTALÁNOSÍTÁS 1-2 esetből általános következtetések levonása. Az ilyenkor jellemzően használt kifejezések: „soha”, „semmi”, „mindig”, „minden”. „Minden férfi/nő ilyen.”
„Ilyenek a szőke nők.”
IDŐBELISÉG KITERJESZTÉSE Múltbeli tapasztalataink kivetítése a jövőre úgy, mintha azokon nem tudnánk változtatni. „Én ezt nem tudom…”
FELNAGYÍTÁS (negatív szűrő) Egy adott kellemetlen tulajdonság, esemény jelentőségének túlértékelése. „Úgy ment el mellettem, mint aki teljesen semmibe vesz.”
LEKICSINYÍTÉS (negatív szűrő) Egy adott tulajdonság, esemény jelentőségének alulértékelése. Nagyon gyakran éppen a pozitívumok kerülnek leértékelésre, maradnak figyelmen kívül. „Nem az én érdemem, csak szerencsém volt.”
ÖNKÉNYES KÖVETKEZTETÉS Annak ellenére vonunk le messzemenő következtetéseket, hogy arra nincs elegendő bizonyítékunk.  Leggyakrabban az ún. „gondolat-olvasás” fordul elő, amikor valaki más gondolatait, érzéseit megpróbáljuk „kitalálni” és az ő gondolatainak, érzéseinek tulajdonítjuk saját belevetített érzéseinket, gondolatainkat. „Tudom, hogy most arra gondolsz…”
MINDEN VAGY SEMMI GONDOLKODÁS Fekete-fehér gondolkodás. Ha valami nem tökéletesre sikerül, akkor azt már semmit érőnek véljük. „Vagy jót, vagy semmit.”
KATASZTROFIZÁLÁS Csakis a legrosszabb kimenetelre, következményekre számítás. „Úgyis tudom/Biztos vagyok benne, hogy ez teljesen hiábavaló.”
SZELEKTÍV ÁLTALÁNOSÍTÁS Csak a bukással, kudarccal járó események alapján történő végkövetkeztetés. „Ezentúl mindenki rosszat gondol rólam.”
PERSZONALIZÁCIÓ A külvilág eseményeinek önmagunkra vonatkoztatása. „Már megint rólam susmognak.”


Ön melyik gondolkodási hibába esik bele a leggyakrabban? Tesztelje, figyelje meg gondolkodását, "belső beszédét", kommunikációját, aztán jegyezze fel tapasztalatait, hogy tanulni tudjon belőlük.

Természetesen az egyes kognitív hibák ritkán járnak egyedül. Legtöbbször egymással karöltve („káröltve”), egyik a másik torzító hatását tovább növelve jelentkeznek.
A distressz hatására kialakuló és további distresszt kiváltó fenti gondolkodási (logikai) hibák megismerése óriási jelentőségű a stressz kezelésben. Érdemes ezeknek a belső stresszoroknak egy, az alábbihoz hasonló táblázatot készíteni, és nap mint nap megvizsgálni, rögzíteni, milyen stresszhelyzetekben melyik gondolkodási hibák aktiválódtak spontán és automatikusan. 

 
GONDOLKODÁSI HIBÁM PÉLDÁK STRESSZHELYZET
1. Túlzott általánosítás
2. Időbeliség kiterjesztése
3. Felnagyítás
4. Lekicsinyítés
5. Önkényes következtetés
6. Minden vagy semmi gondolkodás
7. Katasztrofizálás
8. Szelektív  általánosítás
9. Perszonalizáció

 
Hiábavaló és biztosan lehangoló eredményre vezető vállalkozás azt célul tűzni, hogy egy idő után, valakinek, örökre elmúljanak a spontán automatikus negatív gondolatai (SANG-ok) . Azonban, ha eztán arra törekszik, hogy a SANG-okat röviddel bevillanásuk után, képessé váljon mielőbbi, hatékonyan kezelni, akkor jó úton halad. Ha ez sikerül, akkor a hétköznapi (belső) stresszorai akár 60-80 százalékát is sikeresen legyőzheti!

Kognitív terápiás rendeléseim, life coach konzultációm rendszeres eleme az ilyen, személyre szabott képességfejlesztés.Amennyiben fontosnak tartja ezeket az ismereteket, ossza meg a Benzo blogot rokonaival, barátaival és ismerőseivel. Vigyázzon rájuk is!Nevess többet, szeress jobban, tanulj még...


Dr. Kopácsi László
győri pszichiáter | life coach | blogger
gyógyszer-leszokás specialista
Benzo Blog elindítója és szerzője
FacebookKérem, ne feledje el kitölteni a Benzodiazepin szedési kérdőívet!Facebook - Google - Kérem, jelezze hogy tetszett! Kérem, Facebook like - kicsi jelezze, hogy tetszett!

 Hozzászólások
Hozzászólás szövege
Ellenőrző kód

Senki sem tehet többet Önért, minthogy:
segít Önmagán segíteni
.

Győri rendelés (20 eFt/óra)
Skype rendelés I.-II.

Bejelentkezés kontrollra:

30 286 2097
H-P: 08-19

Laptop, v. PC használata ajánlott ennyi információhoz!

Kedves Bagdy Emőke, köszönöm!

 Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” -
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
Párnás szavadon át nem üt a zaj -
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e új méreg, mely közénk hatol -
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők - szabadok, kedvesek
- s mind ember, mert az egyre kevesebb...
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.

József Attila: Thomas Mann üdvözlése
1937. 01. eleje

Szavazzon! KÖSZÖNÖM!

Milyen pszichiátriai szerről szeretne leszokni?
Senkit sem biztatok gyógyszer elhagyásra! Ám, kötelességem segíteni azokat, akiket a nem megfelelő gyógyszerelési gyakorlat, ill. a kellő tájékoztatás hiánya tett gyógyszerfüggővé. Szóval: miről szeretne leszokni?
Altatóról
644 szavazat (13%)
Szorongásoldóról
2741 szavazat (57%)
Antidepresszánsról
1429 szavazat (30%)
4814 szavazat összesen

Benzodiazepin szedési kérdőív (FONTOS)

 
STRESSZ DOKTOR Hírlevél
 
Tippek a szakszerű öngyógyításhoz, önfejlesztéshez.
 
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*

       
NO SPAM! Adataira nagyon vigyázunk. Nevét és e-mail címét soha nem adjuk ki harmadik félnek és soha nem küldünk SPAM-et. Tanácsainkról bármikor, egyetlen klikkel leiratkozhat.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74689/2014
 

W3.stresszdoktor.hu

A stresszdoktor.hu pszichiátriai ismeret-megosztó oldal.
A stresszdoktor.hu írásai tájékoztató jellegűek.
A stresszdoktor.hu nem online pszichiátriai tanácsadás.
Köszönöm, hogy helyén kezeli írásaim! - Kopácsi dr.

Tisztelem ...


GYŐRI PSZICHIÁTER GYŐR

Minden jog fenntartva - Online Szakvélemény Kft.
© Copyright 2008 - 2020

A stresszdoktor.hu független, bulvármentes és optimista szellemiségű, pszichiátriai weboldal. A betegségtudat, a baj, az erkölcsi züllés és a pesszimizmus szenzációhajhász, kattintás-vadász erősítése helyett, a megoldást, a kiutat, a sikert és a gyógyulást preferálja.
Céljai:
1. ismeretterjesztés, tévhitoszlatás és betegedukáció.
2. a pszichiátriai gyógyszerek által okozott gyógyszerfüggőségek (nyugtató-függőség, altató-függőség, antidepresszáns-függőség) megelőzése és otthoni kezelésének elősegítése.
3. a hatékony önsegítés támogatása.

A stresszdoktor.hu oldalain olvasható Információk nem pótolják az orvosi vizsgálatot. Csupán kiegészíthetik a pszichiáter, klinikai szakpszichológus szakértelmét és személyes segítségét. Amennyiben kérdése volna, forduljon pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz!

A pszichiátriai gyógyszerek (benzodiazepin feszültségoldók és altatók, Z-szerek, antidepresszánsok, stb.) szedése, vagy elhagyása előtt mindig olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mert e pszichiátriai szerek alkalmazásakor is az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

FACEBOOK Lájkoló

Egyetértesz törekvéseimmel? Igen? Hagyj nyomot! "Oszd meg és uralkodj!"
 
      
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat
 
WebGalamb