Dr. Kopácsi László pszichiáter & life coach Győr 30 286 20 97

HangulatzavarokHANGULATZAVAROK


DEPRESSZÍV ZAVAROK


F32.x Major depresszív zavar, egyszeri epizód

A. Major depresszív epizód első előfordulása (135. o.)

B. A major depresszív epizód nem magyarázható jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódik rá.

C. Sosem volt mániás epizód, kevert epizód vagy hipomániás epizód.

Megjegyzés: ez a megszorítás nem érvényes, ha a kevert vagy mániás (maniform) vagy hipománia-szerű epizód bármelyikét kémiai anyag vagy kezelés indukálja, vagy általános egészségi állapot hatásának tulajdonítható.

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők:

enyhe; mérsékelt; kifejezett, nem pszichotikus;
súlyos, pszichotikus
Krónikus jelleg (ld. 161. o.)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Melankóliás jelleg (ld. 162. o.)
Atípusos jelleg (ld. 163. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál:

Részleges remisszió/teljes remisszió
Krónikus jelleg (ld. 161. o.)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Melankóliás jelleg (ld. 162. o.)
Atípusos jelleg (ld. 163. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)


F33.x Visszatérő major depresszív zavar

A. Major depresszív epizód két- vagy többszöri előfordulása (ld. 135. o.)
Figyelem! Különálló epizódnak azt kell tekinteni, ha legalább két egymást követő hónapban a major depresszív epizód ismérvei nem teljesülnek.

B. A major depresszív epizód nem magyarázható jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódik rá.

C. Sosem volt mániás epizód, kevert epizód vagy hipomániás epizód.
Megjegyzés: ez a megszorítás nem érvényes, ha a kevert vagy mániás (maniform) vagy hipománia-szerű epizód bármelyikét kémiai anyag vagy kezelés indukálja, vagy általános egészségi állapot hatásának tulajdonítható.

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők:

enyhe; mérsékelt; kifejezett, nem pszichotikus;
súlyos, pszichotikus
Krónikus jelleg (ld. 161. o.)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Melankóliás jelleg (ld. 162. o.)
Atípusos jelleg (ld. 163. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál:

Részleges remisszió/teljes remisszió
Krónikus jelleg (ld. 161. o.)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Melankóliás jelleg (ld. 162. o.)
Atípusos jelleg (ld. 163. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)


Kódolási eljárás

A major depresszív zavar (első epizód vagy visszatérő) diagnosztikai kódjait az alábbiak alapján válasszuk:

1.  Az első két jegy: F3
2. A harmadik számjegy vagy 2 (ha első major depresszív epizód) vagy 3 (ha visszatérő): F32 vagy F33
3. A negyedik számjegy a súlyosságot jelzi:

.0 enyhe
.1 mérsékelt
.2 kifejezett, nem-pszichotikus
.3 súlyos, pszichotikus
.4 részleges vagy teljes remisszióban
.9 nem meghatározott

A major depresszív zavar más sajátosságai nem kódol¬hatók (számszerűen). A kódolás kor a diagnózis nevét a következő módon kell megadni: Major depresszió, a 3. számjegy alatt kódolt sajátosság (pl. visszatérő), a 4. számjegy alatt kódolt sajátosság, és annyi további jellemző felsorolása (kód nélkül), ahány az epizódok lefolyását jellemzi (pl. F33.3 Major depresszió, visszatérő, mérsékelt, atípusos jegyekkel, szezonális, epizódok között teljes remisszió*).
* Ford. megjegyzés: a fordítási hűség okán megtartottuk az angol sorrendet, de természetesen pl. egy zárójelentésben a jelzők a magyar nyelv szabályainak megfelelő helyre kerülnek.


F34.1 Disztímiás zavar

A. Depresszív hangulat a nap legnagyobb részében, több napon át, mint ahányszor nem, legalább 2 éven keresztül, akár szubjektív beszámolóként, akár mások megfigyeléseként.
Megjegyzés: gyerekeknél vagy serdülőknél a hangulat lehet ingerült, és az időtartam minimum egy év).

B. Depressziós állapotban legalább kettő az alábbiakból:

(1) étvágytalanság vagy felfokozott étvágy
(2) inszomnia vagy hiperszomnia
(3) fáradtság, anergia
(4) alacsony önértékelés
(5) koncentrációs vagy döntési nehézségek
(6) reménytelenség érzés

C. A zavar két éve alatt (gyermekek/serdülők: egy év) soha nem volt egyfolytában legalább két olyan hó¬nap, amikor sem az A-, sem a B-kritérium nem teljesül.

D. A zavar első két évében (gyermekek/serdülők: egy év) a major depresszív epizód ismérvei nem teljesülnek, azaz a zavar nem magyarázható jobban krónikus major depresszív zavar vagy major depresszív zavar, részleges remisszióban diagnózisokkal.
Figyelem! Korábban előfordulhatott major depresszív epizód is. feltéve. hogy a disztímia megjelenése előtt teljes remisszió (legalább két hónapig tünetmentes) volt. Ráadásul. a disthynúára az első két év után szuperponálódhat major depresszió. ilyen esetben mindkét diagnózis felállítható. ha a major depresszív epizód is¬mérvei teljesülnek.

E. Sosem volt mániás epiz6d, kevert epiz6d vagy hipomániás epizód, és cyclothymia ismérvei sosem telje¬sültek.

F. A zavar nem kizárólagos krónikus pszichotikus zavar alatt tapasztalható (pl. szkizofrénia vagy paranoid pszichotikus zavar).

G. A tünetek nem kémiai anyag közvetlen (pl. visszaélésre alkalmas drog, gyógyszer) vagy általános egészségi állapot közvetlen élettani hatásának tulajdoníthatók.
H. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

Jelölendő, ha:
Korai kezdetű: 21 éves kor előtt kezdődik
Késői kezdetű: 21 éves kor után kezdődik

Jelölendő (a disztímia utolsó két évére vonatkozóan):
Atípusos jellegű (ld. 163. o.)


F32.9 Depresszív zavar MNO

Ez a kategória olyan depresszív jellegű zavarokat takar, amelyek máshová nem sorolhatók be. (pl. major depresszió, disztímia, depresszív alkalmazkodási zavar (ld. 238. o.), alkalmazkodási zavar kevert szorongásos és depresszív tünetekkel (ld. 238. o.). Néha a depresszív tünetek a szorongásos zavar MNO (ld. 184. o.) részeként jelennek meg.

Példák a kategóriára:

1. Premenstruális diszfória: utóbbi év legtöbb menstruációs ciklusában rendszeres tünetek (észrevehetően nyomott hangulat, észrevehető szorongás, észrevehető hangulati labilitás, csökkent érdeklődés) jelentkeznek a luteális fázis utolsó hetében, és elmúlnak a menzesz első napjaiban. Ezek a tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy észrevehetően kihassanak a munkahelyi, iskolai vagy más általános tevékenységre, és teljesen elmúlnak a menstruációt követő minimum egy hét alatt. (Ld. a DSM-IV ajánlásait a kutatási kritériumokról, teljes kiadás B. függeléke.)
2. Minor depresszió; depresszív tünetek legalább két hetes epizódja, de a major depresszív epizód tételei közül kevesebb, mint öt teljesül. (DSM-IV. B. függ.)
3. Visszatérő rövid depresszív zavar; 2 naptól 2 hétig tartó depresszív szakaszok előfordulása, az utóbbi 12 hónapban havonta legalább egyszer, amely a menstruációs ciklushoz nem kötődik. (DSM-IV B. függ.)
4. Szkizofrénia posztpszichotikus depressziója: a major depresszív epizód a szkizofrénia reziduális fázisában jelenik meg. (DSM-IV B. függelék.)
5. Egy major depresszív epizód paranoid pszichotikus zavarra, pszichotikus zavar MNO-ra vagy szkizofrénia aktív fázisára szuperponálódik.
6. Olyan esetek, amikor a klinikus megállapítja a depresszív zavart, de nem tudja eldönteni, hogy mi az elsődleges; általános egészségi állapot vagy pszichoaktív szer okozza-e?


BIPOLÁRIS ZAVAROK


Bipoláris I zavar
A Bipoláris I zavar csoportja hat önálló ismérv-rend¬szert tartalmaz (ld. alább). A beteg első mániás fázisánál használjuk a Bipoláris I zavar, egyszeri mániás epizód kategóriát, a továbbiakkal pedig a visszaeső beteg aktuális (vagy legutóbbi) fázisát írjuk le; az lehet hipomán, mániás, kevert, depresszív vagy MNO.

F30.x Bipoláris I zavar, egyszeri mániás epizód

A. Egyetlen mániás epizód jelentkezése, és a múltban major depresszív epizód sosem fordult elő.
Figyelem! Visszaesésnek tekintjük, ha a hangulat depresszióból fordul át, vagy ha legalább 2 hónapnyi időszak mániás tünetek nélkül telt el.

B. A mániás epizód nem magyarázható jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódik rá.

Jelölendő, ha: Kevert: ha a tünetek a kevert epizód ismérveinek felelnek meg (ld. 138. o.)

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők:

enyhe; mérsékelt; kifejezett (nem pszichotikus); súlyos (pszichotikus)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál: Részleges remisszió/teljes remisszió
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)
Kódolás: eljárást ld. a 150. o.-on


F31.0 Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód hipomániás

A. Jelenleg (vagy legutóbb) hipomániás epizód

B. Korábban legalább egy mániás epizód vagy egy kevert epizód fordult elő.

C. A hangulati tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy aszociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

D. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódnak rá.

Jelölendő: Lefolyás hosszmetszeti jellemző (epizódok között remisszió van vagy nincs) (ld. 164. o.) Szezonális jelleg (csak a major depresszív epizódok előfordulására vonatkozik) (ld. 165. o.) Rapid ciklus (ld. 166. o.)


F31.x Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód mániás

A. Jelenleg (vagy legutóbb) mániás epizód.

B. Korábban legalább egy major depresszív epizód vagy egy mániás vagy egy kevert epizód fordult elő.

C. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódnak rá.

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők:

enyhe; mérsékelt; kifejezett (nem pszichotikus); súlyos (pszichotikus)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (Id. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál: Részleges remisszió/teljes remisszió
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (Id. 163. o.)

Jelölendő: Lefolyás hosszmetszeti jellemző (epizódok között remisszió van vagy nincs) (ld. 164. o.)
Szezonális jelleg (csak a major depresszív epizódok előfordulására vonatkozik) (ld. 165. o.)
Rapid ciklus (ld. 166. o.)
Kódolás: eljárást ld. a 150. o.-on.


F31.6 Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód kevert

A. Jelenleg (vagy legutóbb) kevert epizód.

B. Korábban legalább egy major depresszív epizód vagy egy mániás epizód vagy egy kevert epizód fordult elő.

C. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódnak rá.

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők:

enyhe; mérsékelt; kifejezett (nem pszichotikus); súlyos (pszichotikus)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál: Részleges remisszió/teljes remisszió
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Jelölendő: Lefolyás hosszmetszeti jellemző (epizódok között remisszió van vagy nincs) (ld. 164. o.) Szezonális jelleg (csak a major depresszív epizódok előfordulására vonatkozik) (ld. 165. o.) Rapid ciklus (ld. 166. o.)
Kódolás: az eljárást ld. a 150. o.-on


F31.x Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód depresszív

A. Jelenleg (vagy legutóbb) depresszív epizód

B. Korábban legalább egy mániás epizód vagy egy kevert epizód fordult elő.

C. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódnak rá.

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők:

enyhe; mérsékelt; kifejezett (nem pszichotikus); súlyos (pszichotikus)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál: Részleges remisszió/teljes remisszió
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Jelölendő: Lefolyás hosszmetszeti jellemző (epizódok között remisszió van vagy nincs) (Id. 164. o.) Szezonális jelleg (csak a major depresszív epizódok előfordulására vonatkozik) (Id. 165. o.) Rapid ciklus (ld. 166. o.)
Kódolás: az eljárást ld. a 150. o.-on.


F31.9 Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód meghatározatlan

A. Ha az időtartamot figyelmen kívül hagyjuk, a jelenlegi (vagy legutóbbi) epizód kielégíti a mániás, a hipomániás, a kevert vagy a depresszív epizód ismérveit.

B. Korábban legalább egy mániás epizód vagy egy kevert epizód fordult elő.

C. A hangulati tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy aszociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

D. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem más pszichotikus zavarra (szkizofrénia, szkizofreniform zavar, paranoid pszichotikus zavar vagy pszichotikus zavar MNO) rakódnak rá.

E. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem kémiai anyag (pl. visszaélésre alkalmas drog, gyógyszerelés vagy más kezelés) vagy nem általános egészségi állapot (pl. hipertireodizmus) közvetlen élettani hatásának tulajdoníthatók.

Jelölendő:
Lefolyás hosszmetszeti jellemző (epizódok között remisszió van vagy nincs) (ld. 164. o.)
Szezonális jelleg (csak a major depresszív epizódok előfordulására vonatkozik) (ld. 165. o.) Rapid ciklus (ld. 166. o.)

Kódolási eljárás bipoláris I zavaroknál:

Bipoláris I zavar, egyszeri mániás epizódnál:

1. Az első három jegy F30.
2. A negyedik számjegy: 1 - ha a mániás epizód enyhe, mérsékelt vagy kifejezett, nem pszichotikus; 2 - ha pszichotikus; 8 - ha részleges v. teljes remisszió van.

Egyéb bipoláris I zavaroknál:

1. Az első három jegy F31.
2. A negyedik számjegy a legutóbbi epizód típusától és súlyosságától függ:
Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód hipomániás: 0 - függetlenül az epizód súlyosságától;
Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód mániás: 1 - ha a mániás epizód enyhe, mérsékelt vagy kifejezett, nem pszichotikus; 2 - ha pszichotikus; 7 - ha részleges v. teljes remisszió van.
Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód kevert: 6 - függetlenül az epizód súlyosságától;
Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód depresszív: 3 - ha az epizód enyhe vagy mérsékelt; 4 - ha kifejezett, nem pszichotikus; 5 - ha pszichotikus; 7 - ha részleges v. teljes remisszió van.
Bipoláris I zavar, legutóbbi epizód nem specifikus: a negyedik jegy mindig 9.


F31.8 Bipoláris II zavar (visszatérő major depresszió hipomániás epizóddal)

A. Jelenleg (vagy az anamnézisben) egy vagy több major depresszív zavar.

B. Jelenleg (vagy az anamnézisben) legalább egy hipomán epizód.

C. Sosem volt mániás epizód vagy kevert epizód.

D. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem szkizofréniára, szkizofreniform zavarra, paranoid pszichotikus zavarra vagy pszichotikus zavar MNO-ra rakódnak rá.

E. A hangulati tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy aszociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

F. 
Jelölendő (a jelenlegi vagy a legutóbbi epizódnál):
Hipomán: a jelenlegi (v. legutóbbi) epizód hipomániás
Depresszív: a jelenlegi (v. legutóbbi) epizód depresszív

Ha minden kritérium megvan, jelölendő az aktuális klinikai státus és/vagy az alábbi jellemzők: enyhe; mérsékelt; kifejezett (nem pszichotikus); súlyos, pszichotikus
Krónikus jelleg (ld. 161. o.)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Melankóliás jelleg (ld. 162. o.)
Atípusos jelleg (ld. 163. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Ha nem teljesül minden kritérium, jelölendő az aktuális klinikai státusnál vagy az utolsó epizódnál:
Részleges remisszió/teljes remisszió
Krónikus jelleg (ld. 161. o.)
Katatón jelleg (ld. 161. o.)
Melankóliás jelleg (ld. 162. o.)
Atípusos jelleg (ld. 163. o.)
Posztpartum kezdetű (ld. 163. o.)

Jelölendő:
Lefolyás hosszmetszeti jellemző: epizódok között remisszió van vagy nincs (ld. 164. o.)
Szezonális jelleg: csak a major depresszív epizódok előfordulás ára vonatkozik (ld. 165. o.)
Rapid ciklus (ld. 166. o.)


F34.0 Ciklotímiás zavar

A. Legalább két éven (gyermekek/serdülők: egy éven) át folytatólagosan számos hipomán tünet és számos olyan depresszív tünet jelenléte, amelyek nem merítik ki a major depresszív epizód ismérveit.

B. A két év (gyermekek/serdülők: egy év) alatt soha nem volt egyfolytában két hónapnál tovább tünetmentesség (normotímia).

C. A zavar első két évében sem major depresszív, sem mániás, sem kevert epizód tünetei nem teljesültek.
Figyelem! A cyclothymia első két éve (gyermekeklserdül6k: egy év) után arra rárakódhat mániás ill. hipomániás epizód (ilyenkor a ciklotímiával együtt bipoláris I zavart diagnosztizálunk), vagy major depresszió (ilyenkor a ciklotímiával együtt bipoláris II zavart diagnosztizálunk).

D. Az A- és B-kritérium hangulati tünetei nem magyarázhatók jobban szkizoaffektív zavarral, és nem szkizofréniára, szkizofreniform zavarra, paranoid pszichotikus zavarra vagy pszichotikus zavar MNO-ra rakódnak rá.

E. A tünetek nem kémiai anyag (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszerelés) vagy nem általános egészségi állapot (pl. hipertireodizmus) közvetlen élettani hatásának tulajdoníthatók.

F. A hangulati tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy aszociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.


F31.9 Bipoláris zavar MNO

A fentiekbe nem sorolható bipoláris jellegű zavarok:

1. Mániás és depresszív tünetek nagyon gyors (napok alatti) váltakozása, amely nem elégíti ki sem a mániás epizód, sem a depresszív epizód tüneteit.
2. Visszatérő hipomániás epizód interkurrens depresszív epizódok nélkül.
3. Paranoid pszichotikus zavarra, szkizofrénia maradványtüneteire vagy pszichotikus zavar MNO-ra épülő mániás vagy kevert epizód.
4. Krónikus depresszív tünetek mellett jelentkező hipomániás epizód, de ciklotímiás zavar diagnózisához túl ritkán.
5. Olyan esetek, amikor a klinikus megállapítja a bipoláris zavart, de nem tudja eldönteni, hogy mi az elsődleges: általános egészségi állapot vagy pszichoaktív szer okozza-e?


EGYÉB HANGULATZAVAROK


F06.3x Hangulatzavar ... miatt

[Jelölendő az általános egészségi állapot]

.30 mániás (maniform) szindróma: a domináns hangulat emelkedett, eufóriás vagy ingerült
.31 major depresszió-szerű (bipoláris): a D-kritérium kivételével az ismérvek teljesülnek
.32 depresszív szindróma: a domináns hangulat depresszív, de major depresszív epizód minden kritériuma nem áll fent
.33 kevert szindróma: mind a mánia, mind a depresszió jellemzői megtalálhatók, de egyik sem domináns

A. Feltűnő és tartós hangulatzavar uralja a klinikai képet, valamint jellemző az alábbiak egyike:

(1) nyomott hangulat vagy jelentősen csökkent érdeklődés és öröm minden vagy majdnem minden tevékenységben
(2) emelkedett, expanzív vagy irritált hangulat

B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálatok vagy a laboratóriumi leletek alapján adat van arra, hogy a zavar általános egészségi állapot közvetlen élettani következménye.

C. Nem magyarázható jobban más mentális zavarral (pl. nem általános egészségi állapot miatti depresszív alkalmazkodási zavar).

D. A zavar nem kizárólag delírium lefolyása során ész¬lelhető.

E. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

Kódolás: tartalmazza az általános egészségi állapot nevét az 1. tengelyen, pl.: 293.83 Depresszív jellegű hangulatzavar hipotireoidizmus következtében; a III. tengelyen pedig az általános egészségi állapot kódját (ld. G. Függelékben az általános kódokat).
Kódolás: amennyiben a depresszív tünetek a korábban fennálló demencia részét képezik, akkor (ha rendelkezésre áll) a demencia megfelelő altípusának kódját kell használni. Pl.: 290.21 Késői kezdetű Alzheimer típusú demencia, depresszív hangulattal


Fly.8 Pszichoaktív szer okozta hangulatzavar

y= 1-9 a szer-csoportoknak megfelelően

A. Feltűnő és tartós hangulatzavar uralja a klinikai képet, és jellemző a következők egyike:

(1) nyomott hangulat vagy jelentősen csökkent érdeklődés és öröm minden vagy majdnem minden tevékenységben
(2) emelkedett, expanzív vagy irritált hangulat

B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálatok vagy a laboratóriumi leletek alapján vagy (1) vagy (2) áll fenn:

(1) az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt illetve azt követően egy hónapon belül fejlődtek ki
(2) a gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer eredetű hangulatzavarral.
Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta hangulatzavar meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok).

D. Nem kizárólag delírium lefolyása során észlelhető.

E. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer megvonás helyett használni, ha a hangulati tünetek túllépnek a mérgezési vagy megvonási epizódoknál megszokottakon, és ha a tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy független klinikai megfigyelést igazoljanak.

Kódolás: egyéb általános egészségi kezeléseknél (pl. RES) ez utóbbit lehet használni, ld. 95. o.

Jelölendő, ha (vö. a 89. o. táblázatával):
Intoxikáció alatti kezdetű: ha a szerrel történő mérgezés ismérvei teljesülnek, és a tünetek a mérgezési epizód alatt fejlődnek ki.
Megvonás alatti kezdetű: ha a szertől való megvonás ismérvei teljesülnek, és a tünetek a megvonási epizód alatt vagy röviddel azután kifejlődnek.


F39 Hangulatzavar MNO

Ez a kategória azokat a hangulati tünetekkel járó zavarokat foglalja magában, amelyek egyetlen fenti kategóriába sem sorolhatók be, és amelyeknél nem lehet biztonságosan dönteni a depresszív zavar MNO és a bipoláris zavar MNO között.
Forrás: BNO-10 Zsebkönyv DSM-IV™ meghatározásokkal (Animula Egyesület, 1996)

DSM-IV™ : az American Psychiatric Association bejegyzett védjegye

+36 30 286 2097
SEGÍT ÖNMAGÁN SEGÍTENI

Senki nem tehet Önért többet, minthogy segít Önmagán segíteni.

- 2020 -

Győri rendelés (20 eFt/óra)
Skype rendelés I.-II.

Bejelentkezés kontrollra:
30 286 2097

(H-P: 08-19; Ne emailben!)

Köszönet a Kollégáknak!

Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiók (pl. a Kárpát-medencei magyarság!) védelmében

Székely Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyar Közösség Pártja
Thank You!

koronavirus.gov.hu | nnk.gov.hu | 06 80 277 455 és 456

Szavazzon! KÖSZÖNÖM!

Milyen pszichiátriai szerről szeretne leszokni?
Senkit sem biztatok gyógyszer elhagyásra! Ám, kötelességem segíteni azokat, akiket a nem megfelelő gyógyszerelési gyakorlat, ill. a kellő tájékoztatás hiánya tett gyógyszerfüggővé. Szóval: miről szeretne leszokni?
Altatóról
508 szavazat (13%)
Szorongásoldóról
2210 szavazat (57%)
Antidepresszánsról
1171 szavazat (30%)
3889 szavazat összesen

Benzodiazepin szedési kérdőív (FONTOS)

 
STRESSZ DOKTOR Hírlevél
 
Tippek a szakszerű öngyógyításhoz, önfejlesztéshez.
 
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*

       
NO SPAM! Adataira nagyon vigyázunk. Nevét és e-mail címét soha nem adjuk ki harmadik félnek és soha nem küldünk SPAM-et. Tanácsainkról bármikor, egyetlen klikkel leiratkozhat.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74689/2014
 

W3.stresszdoktor.hu

A stresszdoktor.hu pszichiátriai ismeret-megosztó oldal.
A stresszdoktor.hu írásai tájékoztató jellegűek.
A stresszdoktor.hu nem online pszichiátriai tanácsadás.
Köszönöm, hogy helyén kezeli írásaim! - Kopácsi dr.

Támogatottjaim


           Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Együtt a Leukémiás Gyermekekért Gyermekleukémia Alapítvány

Magyar Hospice Alapítvány

           Magyar Madártani Egyesület

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

           Országos Mentőszolgálat Alapítvány

GYŐRI PSZICHIÁTER GYŐR

Minden jog fenntartva - Online Szakvélemény Kft.
© Copyright 2008 - 2020

A stresszdoktor.hu független, bulvármentes és optimista szellemiségű, pszichiátriai weboldal. A betegségtudat, a baj, az erkölcsi züllés és a pesszimizmus szenzációhajhász, kattintás-vadász erősítése helyett, a megoldást, a kiutat, a sikert és a gyógyulást preferálja.
Céljai:
1. ismeretterjesztés, tévhitoszlatás és betegedukáció.
2. a pszichiátriai gyógyszerek által okozott gyógyszerfüggőségek (nyugtató-függőség, altató-függőség, antidepresszáns-függőség) megelőzése és otthoni kezelésének elősegítése.
3. a hatékony önsegítés támogatása.

A stresszdoktor.hu oldalain olvasható Információk nem pótolják az orvosi vizsgálatot. Csupán kiegészíthetik a pszichiáter, klinikai szakpszichológus szakértelmét és személyes segítségét. Amennyiben kérdése volna, forduljon pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz!

A pszichiátriai gyógyszerek (benzodiazepin feszültségoldók és altatók, Z-szerek, antidepresszánsok, stb.) szedése, vagy elhagyása előtt mindig olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mert e pszichiátriai szerek alkalmazásakor is az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

FACEBOOK Lájkoló

Egyetértesz törekvéseimmel? Igen? Hagyj nyomot! "Oszd meg és uralkodj!"
 
      
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat
 
WebGalamb