Dr. Kopácsi László pszichiáter & life coach Győr 30 286 20 97

HANGULATZAVAROK - Epizód jellemzőiEPIZÓD JELLEMZŐIA LEGUTÓBBI EPIZÓD JELLEMZŐI

A felsorolt jellemzők a jelenlegi (vagy legutóbbi) epizódra vonatkoznak: súlyossági/pszichotikus/javulási (a táblázatban S/P/J) jellemzők, kronicitás, Katatón jelleg, melankóliás jelleg, atípusos jelleg, posztpartum kezdetű. A súlyossági/pszichotikus/javulási jellemzők a legtöbb hangulatzavar esetében a kód 4. jegyén kódolhatók. Vannak olyan jellemzők, amelyeket nem lehet kódolni. Az 1. táblázat mutatja, hogy melyek az egyes hangulatzavarokra vonatkozó jellemzők.

Súlyossági/pszichotikus/javulási jellemzők az aktuális (v. legutóbbi) major depresszív epizódnál

Enyhe: a diagnózishoz szükséges kötelező számú tünetet nem vagy alig haladja meg, és csak enyhe károsodást okoz a munkaképességben, az általános szociális aktivitásban és a társas kapcsolatokat.
Mérsékelt: a tünetek és a funkcionális károsodás az enyhe és a súlyos között van.
Kifejezett, nem pszichotikus: a kötelező minimumon felül számos további tünet észlelhető és ezek jelentősen akadályozzák a munkaképességet, a szociális funkciókat és a társas kapcsolatokat.
Súlyos, pszichotikus: téveszmék vagy hallucinációk. Amennyiben lehetséges, meg kell jegyezni, hogy a pszichotikus jegyek a hangulatzavarral kongruensek-e:
Hangulattal kongruens pszichotikus jegyek: olyan téveszmék és hallucinációk, melyek tartalma a szokásos depresszív tematikának teljesen megfelel, pl. személyes alkalmatlanság, bűnösség, betegség, halál, nihilizmus vagy megérdemelt büntetés.
Hangulattal inkongruens pszichotikus jegyek: a téveszmék és hallucinációk tartalma a szokásos depresszív tematikától (ld. fentebb) eltér. Ide tartoznak a perzekutoros téveszmék (ha a depresszív tematikából nem közvetlenül erednek), a gondolati befolyásoltság, a gondolatátvitel és a mások általi irányítottság téveszméje.

Részleges remisszió: a major depresszív epizód tünetei jelen vannak, de nem minden ismérv teljesül, vagy a major depresszió végét követő teljesen tünetmentes időszak nem éri el a két hónapot. (Ha a major depresszió disztímia talaján alakult ki, akkor, ha a major depresszió ismérvei nem teljesülnek, egyedül kell adni a disztímia diagnózisát.)
Teljes remisszió: az elmúlt két hónapban nem voltak jelei és tünetei a zavarnak.
Nem meghatározható.


SÚLYOSSÁGI/PSZICHOTIKUS/JAVULÁSI JELLEMZŐK AZ AKTUÁLIS (VAGY LEGUTÓBBI) MÁNIÁS EPIZÓDNÁL

Enyhe: a mániás epizód minimum tünetei teljesülnek
Mérsékelt: extrém aktivitásnövekedés vagy az ítéletalkotás gyengülése
Kifejezett, nem pszichotikus: csaknem folyamatos felügyeletet igényel, hogy önmaga és mások fizikai károsodását megelőzzék
Súlyos, pszichotikus: téveszmék és hallucinációk. Ha lehetséges, jelöljük, hogy a pszichotikus jegyek a hangulattal kongruensek-e vagy sem:
Mániás hangulattal kongruens: a tematika teljesen megfelel tipikus mániás témáknak (túlbecsült érték, erő, tudás, származás, különös kapcsolat istenséggel vagy híres személlyel)
Mániás hangulattal inkongruens: olyan hallucináci6k vagy téveszmék, melyek tartalma a tipikus mániás tematikának (ld. fentebb) nem felel meg. Ide tartoznak a perzekutoros téveszmék (ha a mániás tematikából nem közvetlenül erednek), a gondolati befolyásoltság és a mások általi irányítottság téveszméje.
Részleges remisszió: a mániás epizód tünetei jelen vannak, de nem minden ismérv teljesül, vagy a mániás epizód végét követő teljesen tünetmentes időszak nem éri el a két hónapot.
Teljes remisszió: Az elmúlt két hónapban nem voltak jelei és tünetei a zavarnak.
Nem meghatározható.

SÚLYOSSÁGI/PSZICHOTIKUS/JAVULÁSI JELLEMZŐK AZ AKTUÁLIS (VAGY LEGUTÓBBI) KEVERT EPIZÓDNÁL

Enyhe: a mániás epizód és a depresszív epizód minimum tünetei teljesülnek
Mérsékelt: a tünetek vagy a funkcionális károsodás az enyhe és a súlyos között van.
Kifejezett, nem pszichotikus: csaknem folyamatos felügyeletet igényel, hogy önmaga és mások fizikai károsodását megelőzzék
Súlyos, pszichotikus: téveszmék és hallucinációk. Ha lehetséges, jelöljük, hogy a pszichotikus jegyek a hangulattal kongruensek-e vagy sem:
Hangulattal kongruens: a tematika teljesen megfelel vagy tipikus mániás vagy tipikus depresszív (mindkettőt ld. fentebb) témáknak
Hangulattal inkongruens: olyan hallucinációk vagy téveszmék, melyek tartalma sem a tipikus mániás, sem a tipikus depresszív tematikának nem felel meg. Ide tartoznak a perzekutoros téveszmék (ha sem grandiozitással, sem depresszív hangulattal nem kapcsolatosak), a gondolati befolyásoltság és a mások általi irányítottság téveszméje.
Részleges remisszió: a kevert hangulatzavar tünetei jelen vannak, de nem minden ismérv teljesül, vagy a kevert epizód végét követő teljesen tünetmentes időszak nem éri el a két hónapot.
Teljes remisszió: az elmúlt két hónapban nem voltak jelei és tünetei a zavarnak.
Nem meghatározható.


Krónikus jelleg

Alkalmazható a major depresszív zavar aktuális vagy legutóbbi major depresszív epizódjára, és bipoláris I és II zavarban, ha a legutóbbi epizód major depresszív volt. Jelölendő, ha: a major depresszív epizód teljes kritériumrendszere legalább két éven át folyamatosan teljesül.

Katatón jelleg

Ha a jelenlegi vagy legutóbbi epizód major depresszív epizód, mániás epizód vagy kevert hangulatzavar volt, major depresszióban vagy bipoláris I vagy II zavarban. Jelölendő, ha a klinikai képet az alábbiakból legalább kettő uralja:

(1) mozgásos immobilitás, mint katalepszia (beleértve a flexibilitas cereát) vagy stupor
(2) túlzott mozgásos aktivitás (ami látszólag céltalan és külső ingerek nem befolyásolják)
(3) kifejezett negativizmus (rigid testtartás a mozgatással szemben, mindenféle instrukcióra látszólag motiválatlan ellenállás)
(4) az akaratlagos mozgás furcsaságai, mozgási sztereotípiák, feltűnő manírok vagy feltűnő grimaszolás
(5) echolalia vagy echopraxia

Melankóliás jelleg

Alkalmazható az aktuális vagy legutóbbi major depresszív epizódra, major depresszív zavarban és bipoláris I vagy II zavar esetén, ha azokban a legutóbbi epizód ilyen jellegű volt.
Jelölendő, ha:

A. A következők egyike a jelenlegi epizód legsúlyosabb időszaka alatt fönnáll:

(1) az öröm elvesztése minden vagy majdnem minden tevékenységben
(2) a válaszkészség hiánya a szokásos örömforrások iránt (átmenetileg sem érzi jobban magát, ha jó dolgok történnek vele).

B. Legalább három az alábbiakból:

(1) a depresszív hangulat eltérő minőségű (azaz a depresszív hangulatot kifejezetten másnak tapasztalja, mint pl. egy szeretett személy halála utáni érzést)
(2) a depresszió rendszeresen reggel rosszabb
(3) kora reggeli ébredés (legalább 2 órával a felkelés szokásos időpontja előtt)
(4) jelentős mozgásos agitáció vagy retardáció
(5) jelentős anorexia vagy súlyvesztés
(6) túlzó vagy inadekvát bűnösségérzés

Atípusos jelleg

Alkalmazható major depresszív epizódra, ha annak aktuális vagy legutóbbi 2 hetes időszakát ilyen vonások uralják major depresszív zavarban vagy bipoláris I vagy II zavarban, vagy amikor ilyen vonások jellemzőek Disztímiás zavar utolsó 2 évére. Jelölendő, ha:

A. Hangulati reaktivitás van (azaz a hangulat aktuális vagy lehetséges kedvező események hatására felderül)

B. Kettő (vagy több) a következőkből:

(1) súly- vagy étvágynövekedés
(2) hiperszomnia
(3) bénultság érzése (azaz nehéz, ólomsúlyszerű érzés a karokban és lábakban)
(4) a társas kapcsolatok hosszú távú elutasítása (nem korlátozódva csak a hangulatzavar epizódjaira), amely jelentős szociális és munkaképességbeli kárt okoz.

C. Az epizód során a melankóliás jelleg és a Katatóniás jelleg ismérvei nem teljesülnek.

Posztpartum kezdetű

Alkalmazható az aktuális vagy legutóbbi major depresszív, mániás vagy kevert epizódra, major depresszív zavarban, bipoláris I vagy II zavarban, vagy rövid pszichotikus zavarban.
Jelölendő, ha: az epizód kezdete a szülést követő négy héten belül van.


A VISSZATÉRŐ EPIZÓD LEFOLYÁS JELLEMZŐI

Ezen jellemzők a visszatérő epizódok lefolyását írják le. Ide tartozik a lefolyás hosszmetszeti jellemző (epizódok között remisszió van vagy nincs), a szezonális jelleg és a rapid ciklus. Egyikük sem kódolható. A 2. táblázat mutatja, hogy milyen lefolyás-jellemzők alkalmazhatók az egyes hangulatzavarokban.

Lefolyás hosszmetszeti jellemző
(alkalmazható visszatérő major depresszív zavarra, bipoláris I és II zavarra)

Jelölendő, ha:

Epizódok között teljes remisszió: a legutóbbi két epizód között teljesen tünetmentes állapot
Epizódok között nem teljes remisszió: a legutóbbi két epizód között teljesen tünetmentes állapot nem volt

Az alábbi négy grafikon a lefolyás prototípusait mutatja:

Visszatérő, epizódok között teljes remisszió, Disztímiás zavar nincs

Visszatérő, epizódok között nem teljes remisszióval, Disztímiás zavar nincs

Visszatérő, epizódok között teljes remisszió, Disztímiás zavarra szuperponálódik

Visszatérő, epizódok között nem teljes remisszió, Disztímiás zavarra szuperponálódik


Szezonális jelleg

Alkalmazható visszatérő major depresszív epizódra bipoláris I és II zavarban vagy visszatérő major depresszív zavarban.

Jelölendő, ha:

A. Rendszeres időbeli összefüggés van a bipoláris I. vagy II. zavar vagy a visszatérő major depresszív zavar major depresszív epizódjának kezdete és az év egy meghatározott időpontja között (pl. a depresszió rendszeresen ősszel vagy télen kezdődik).
Figyelem! Nem számítjuk ide azt az esetet, amelyben évszakfüggő pszichoszociális stresszor szerepe nyilvánvalóan kimutatható (pl. minden télen munkanélküli lesz).

B. Jellemző, hogy az év egy adott időszakában teljes remisszió (vagy depresszióból mániába, hipomániába történő váltás) fordul elő (pl. tavasszal eltűnik a depresszió).

C. Az utóbbi két évben két major depresszív epizód fordult elő az A- és B-kritériumokban meghatározott időbeliséggel, és ebben a két évben nem volt nem-szezonális major depresszív epizód.

D. A szezonális major depresszív epizódok lényegesen nagyobb számúak, mint az egyén élete során előforduló nem-szezonális major depresszív epizódok.


Rapid ciklus jellemző
(alkalmazható bipoláris I vagy II zavarban)

Jelölendő, ha: az elmúlt 12 hónapban a hangulati zavar legalább négy epizódja kielégítette a major depresszív, a mániás, a kevert vagy a hipomán epizód ismérveit.
Figyelem! Az epizódok egymástól legalább 2 hónapos részleges vagy teljes remisszióval kell elhatárolódjanak, vagy ellentétes polaritásba váltsanak (pl. major depresszív epizód mániás epizódba).
Forrás: BNO-10 Zsebkönyv DSM-IV™ meghatározásokkal (Animula Egyesület, 1996).

DSM-IV™ : az American Psychiatric Association bejegyzett védjegye.

+36 30 286 2097
SEGÍT ÖNMAGÁN SEGÍTENI

Senki nem tehet Önért többet, minthogy segít Önmagán segíteni.

- 2020 -

Győri rendelés (20 eFt/óra)
Skype rendelés I.-II.

Bejelentkezés kontrollra:
30 286 2097

(H-P: 08-19; Ne emailben!)

Köszönet a Kollégáknak!

Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiók (pl. a Kárpát-medencei magyarság!) védelmében

Székely Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyar Közösség Pártja
Thank You!

koronavirus.gov.hu | nnk.gov.hu | 06 80 277 455 és 456

Szavazzon! KÖSZÖNÖM!

Milyen pszichiátriai szerről szeretne leszokni?
Senkit sem biztatok gyógyszer elhagyásra! Ám, kötelességem segíteni azokat, akiket a nem megfelelő gyógyszerelési gyakorlat, ill. a kellő tájékoztatás hiánya tett gyógyszerfüggővé. Szóval: miről szeretne leszokni?
Altatóról
508 szavazat (13%)
Szorongásoldóról
2211 szavazat (57%)
Antidepresszánsról
1172 szavazat (30%)
3891 szavazat összesen

Benzodiazepin szedési kérdőív (FONTOS)

 
STRESSZ DOKTOR Hírlevél
 
Tippek a szakszerű öngyógyításhoz, önfejlesztéshez.
 
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*

       
NO SPAM! Adataira nagyon vigyázunk. Nevét és e-mail címét soha nem adjuk ki harmadik félnek és soha nem küldünk SPAM-et. Tanácsainkról bármikor, egyetlen klikkel leiratkozhat.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74689/2014
 

W3.stresszdoktor.hu

A stresszdoktor.hu pszichiátriai ismeret-megosztó oldal.
A stresszdoktor.hu írásai tájékoztató jellegűek.
A stresszdoktor.hu nem online pszichiátriai tanácsadás.
Köszönöm, hogy helyén kezeli írásaim! - Kopácsi dr.

Támogatottjaim


           Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Együtt a Leukémiás Gyermekekért Gyermekleukémia Alapítvány

Magyar Hospice Alapítvány

           Magyar Madártani Egyesület

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

           Országos Mentőszolgálat Alapítvány

GYŐRI PSZICHIÁTER GYŐR

Minden jog fenntartva - Online Szakvélemény Kft.
© Copyright 2008 - 2020

A stresszdoktor.hu független, bulvármentes és optimista szellemiségű, pszichiátriai weboldal. A betegségtudat, a baj, az erkölcsi züllés és a pesszimizmus szenzációhajhász, kattintás-vadász erősítése helyett, a megoldást, a kiutat, a sikert és a gyógyulást preferálja.
Céljai:
1. ismeretterjesztés, tévhitoszlatás és betegedukáció.
2. a pszichiátriai gyógyszerek által okozott gyógyszerfüggőségek (nyugtató-függőség, altató-függőség, antidepresszáns-függőség) megelőzése és otthoni kezelésének elősegítése.
3. a hatékony önsegítés támogatása.

A stresszdoktor.hu oldalain olvasható Információk nem pótolják az orvosi vizsgálatot. Csupán kiegészíthetik a pszichiáter, klinikai szakpszichológus szakértelmét és személyes segítségét. Amennyiben kérdése volna, forduljon pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz!

A pszichiátriai gyógyszerek (benzodiazepin feszültségoldók és altatók, Z-szerek, antidepresszánsok, stb.) szedése, vagy elhagyása előtt mindig olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mert e pszichiátriai szerek alkalmazásakor is az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

FACEBOOK Lájkoló

Egyetértesz törekvéseimmel? Igen? Hagyj nyomot! "Oszd meg és uralkodj!"
 
      
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat
 
WebGalamb