Dr. Kopácsi László pszichiáter & life coach Győr 30 286 20 97

Szenvedélybeteg sztahanovistákSZENVEDÉLYBETEG SZTAHANOVISTÁK

Szenvedélybeteg sztahanovisták - munkamánia, munkamániás, szenvedélybetegség, szenvedélybetegek, függőség, győri pszichiáter, pszichiáter Győr, depresszió, pánik, alvászavar, pszichológus

A különböző függőségek statisztikái alapján a magyar népesség legalább tíz százaléka szenvedélybeteg. Ebből a nők aránya két-három százalék között mozog. De ebben nem esik szó azokról az addikciókról, melyek nem valamilyen szerhez, hanem egy-egy emberhez vagy viselkedési formához kötnek bennünket.


A két legalattomosabb függőségi forma a munkamánia és a társfüggőség: elsőként a munkamániát vesszük górcső alá. E két addikcióban szenvedők társadalmon belüli számarányára vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésre, csak becsülni lehet, hogy a népesség további, minimum tíz százaléka szenved tőlük.


MIBEN NYILVÁNUL MEG A MUNKAMÁNIA?

Főbb tünetei az alkoholizmussal való párhuzamok alapján írhatók le:

• Az érdeklődés beszűkülése: a személyt a munkáján kívül semmi más nem érdekli
• Alacsony önbecsülés, fejletlen énkép: a munka által kapott külső megerősítésre van szüksége.
• Merev gondolkodásmód: irreálisan nagy, perfekcionista elvárásai vannak mind magával, mind másokkal szemben; képtelen a kompromisszumokra; túlzott szüksége van az információk, emberek és a munka felett érzett kontrollra.
• Megvonás: a munkavégzés hiánya idegességet, stresszes állapotot vált ki, hasonló megvonási tünetek jelentkeznek, mint más függőségeknél.
• Tolerancia: egyre több munkára van szüksége ugyanazon állapot elérésére.
• A probléma tagadása.


HOGY VEHETJÜK ÉSZRE MAGUNKON VAGY MÁSOKON?

A munkamánia következményeként a testi panaszok (fejfájás, fáradtság, allergiák, emésztési zavar, hasfájás, fekély, mellkasi fájdalom, légszomj, tikkelés, szédülés) megjelenése mellett a családi és társas kapcsolatok sérülése, illetve megszűnése fenyeget. A munkamániás tulajdonképpen nem tud jelen lenni saját életében, nincs kapcsolatban saját magával és érzéseivel, így tehát alkalmatlan egészséges emberi kapcsolatokra is.

Többségük nem tudja beosztani sem idejét, sem pedig pénzét, ebből kifolyólag sok csalódást okoznak környezetüknek és természetesen saját maguknak. Az emiatt érzett bűntudat elnyomás ára pedig valószínűleg még többet dolgoznak. A munkamániás ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg családja számára, mint az alkoholbeteg, s betegsége szintúgy progresszív, vagyis az idő előrehaladtával – amennyiben kezeletlenül marad – egyre rosszabbodik.


MIRE UTAL A KIALAKULÁSA?

Kialakulása mindenképpen utal arra, hogy a munkamániás ugyanúgy, mint a függőségek bármely más formájában szenvedő ember, nagy valószínűséggel diszfunkcionális családból származik. Olyan ez, mint egy „transzgenerációs cirkusz”, amelyben az egész család rész vesz, mindenki „játszva” a saját szerepét, s ha csak meg nem állítja valaki ezt a szomorú előadást, generációról generációra adódik tovább a hibás minta. Az érzések elfedettek, kimondatlanok, meg nem éltek. Az alkoholbeteg családba születő gyermekek alapvetően négyféle szerepből „választhatnak”: a „bűnbak”, a „bohóc”, az „elveszett gyermek” és nem utolsósorban a „hős” - akiből később jó eséllyel lesz munkamániás. Ez a választás természetesen nem tudatos, hanem annak következménye, hogy a gyermek megpróbál alkalmazkodni ahhoz a képlékeny, határok nélküli rendszerhez, amihez tulajdonképpen nem lehet. A szenvedélybetegségek tehát családi betegségnek számítanak, ahol a családi rendszer rossz működése oka és egyben következménye is a szenvedélyprobléma fennmaradásának.


MILYEN TERÁPIA JAVASOLT?

A jó terápiák nem nélkülözhetik tehát a családterápiás eljárásokat, amely sajnos nem valósítható meg minden esetben, de mindenképpen fontos a rendszerszemléletű megközelítés. Az egyén - betegsége stádiumától függően - részt vehet egyéni és csoportterápián pszichiáter, addiktológus, pszichológus, csoportterapeuta vagy addiktológiai konzultáns végzettségű szakemberek irányításával. De ahhoz, hogy valaki valóban a „józanság”, felépülés útjára lépjen, ahhoz érdemes és javasolt a több lábon állás: a tudatosság, az érzések felismerésének és kezelésének képessége mellett szükség van a gyógyulásba vetett hitre és a közösségre.


INGYENES SEGÍTSÉG, WEBCÍMEK

Félúton Alapítvány www.feluton.hu;
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia www.kekpont.hu;
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat www.caritas.hu.


ÖNSEGÍTŐ KÖZÖSSÉGEK


www.anonimalkoholistak.hu - Anonim Alkoholisták

www.aca.hu - Alkoholisták Felnőtt Gyermekei

Az „Alkoholisták Felnőtt Gyermekei" egy 12 Lépést és 12 Hagyományt követő program (lásd lent), amelyben olyan nők és férfiak vesznek részt, akik alkoholista vagy más módon rosszul működő családban nőttek fel.

www.al-anon.hu - Anonim Alkoholisták Családi Csoport

Az Al-Anon program egy személyiségfejlesztő módszer, ami lényegében a Névtelen Alkoholisták 12 lépésén alapul. Az Al-Anon Családi Csoport nők és férfiak közössége, akik életét zavarta más alkoholisták kényszerű ivása. A tagok megosztják tapasztalataikat, erejüket és reményüket, hogy közös erővel elérik a lelki békét.

A gyűléseken megvitatják az alkohol okozta problémákat. Ez egy közvetlen közösség, akik megpróbálják felfedni és megszüntetni negatív érzelmeiket, mialatt helyreállítják pozitív emberi tulajdonságaikat. A gyűlések gondoskodnak egy olyan légkörről, amelyben a tagok megtanulják felismerni a saját hibás viselkedésüket, ami súlyosbíthatja a család nehézségeit.

Az Al-Anon a tagoknak ajánlja egy támogató csoport kialakítását, amelyben megtalálhatják lelki békéjüket és felépíthetik önbizalmukat. Gyakran találni olyan hozzátartozókat, akiknek nehéz alkalmazkodni az alkoholista személyi karakteréhez, jellemző vonásaihoz és viselkedéséhez akár iszik, vagy már józan. Ez különösen igaz a házastársi kapcsolat meghittségére nézve, az emberi kapcsolatokra és a szexre.

Az Al-Anon Világ Segítő Irodájába (World Sevice Office) levelek százai érkeznek évente izgatott és kétségbeesett emberektől a világ minden részéről. Ők meg akarják tudni, hogyan hozzák helyre az elrontott házasságukat. Ezt azonban gyakran nehéz megvalósítani, még az alkoholista józanságának megszilárdulása után is.  Noha a legnagyobb probléma mindig az aktív ivás volt, a házastárs csak abban reménykedhet, hogy az alkoholista kijózanodik. Ez lenne a varázslatos megoldás minden problémára, de a józanság sokszor elmarad a kellő segítség hiányában.

Ezekkel a problémákkal küszködnek az alkoholisták családtagjai, akiknek még iszik a hozzátartozója s gyakran az Al-Anon-ban keresik a megoldást. A nehézségek, amelyek szétszakítják a család életét: fizikai, és szóbeli bántalmazás, a nyugtalan gyerekek, veszélyben van az egészség és a biztonság, a kifizetetlen számlák és gyakran nélkülöznek olyan elemi szükségleteket, mint a táplálkozás és ruházkodás. Az ilyen problémák megoldására az Al-Anon hosszú listával rendelkezik. Tudnak és segítenek azoknak, akik valóban akarják a segítséget.

A csoportmunka a tapasztalatok, erő és remény megosztásából áll. A program útmutató ahhoz, hogy a tagok még jobban és még inkább készek legyenek elfogadni önmagukat. Az Al-Anon egy új szempontot ad, amelyből megközelíthetik problémájukat. Az Al-Anon program működik. Ezt néhány ezren már bebizonyították, akik megtalálták az utat az alkotó magatartás felé önmaguk és családjuk számára. Ők megtanulták legyőzni az olyan negatív érzelmeket, mint a harag és az önsajnálat. Gyakran olyan változás következett be, ami az alkoholistát arra ösztönözte, hogy segítséget keressen.


www.gamblersanonymous.hu - Névtelen Szerencsejátékosok

A Névtelen Szerencsejátékosok olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és azon reményüket, hogy megoldhatják közös problémájukat és segíthetnek másoknak is felépülni a játékproblémából.

A közösséghez való tartozásnak az egyetlen feltétele: a vágy, a szerencsejátékok űzésének az abbahagyására. A GA tagság nem jár semmilyen díjjal, mi a saját hozzájárulásainkból tartjuk fenn magunkat.

A GA nem szövetkezik semmiféle szektával, felekezettel, politikai vagy gazdasági intézménnyel, nem kíván vitába bonyolódni, és nem támogat vagy ellenez semmiféle külső ügyet. Elsődleges célunk tartózkodni a szerencsejátékoktól, és más kényszeres szerencsejátékosoknak is segítséget nyújtani ebben.

A legtöbben vonakodtunk beismerni, hogy a szerencsejáték valóban problémát jelent a számunkra. Senki sem gondol szívesen arra, hogy különbözik a környezetében élőktől. Így nem csoda, hogy játékos pályafutásunkat meghatározta az a számtalan hiábavaló próbálkozás, amikor úgy akartunk játszani, mint a többi ember. Minden kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos legnagyobb álma, hogy valamikor, valahogyan kontrollálni tudja majd a játékát. Ezen illúzió fenntartása számunkra megdöbbentően romboló hatású! Sokan a börtön kapuig, az őrület határáig, vagy akár a halálig ragaszkodnak hozzá.

Meg kellett tanulnunk beismerni, hogy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékosok vagyunk. Ez az első lépés a felépülés útján. A játékkal kapcsolatban azt az ábrándot meg kellett semmisíteni, hogy olyanok vagyunk vagy olyanná, tudunk válni, mint a többi ember!

Mi elveszítettük a játékunk feletti kontroll képességét. Mi tudjuk, hogy nincs az az igazi szenvedélyes szerencsejátékos, aki valaha is visszanyerheti az uralmat a játéka felett. Mindannyiunknak voltak időszakaink, amikor úgy éreztük, hogy egy időre - rendszerint csak néhány lélegzetvételnyire - ismét "normálisan" tudjuk befolyásolni a játékot, de ezt követően ismét visszazuhantunk, amit azután sajnálatraméltó és átláthatatlan elkeseredés követett. Meggyőződésünk, hogy az olyan játékosok, mint mi egy progresszív betegségben szenvednek, amely az idő múlásával egyre rosszabbodik, és soha nem javul.

Azért tehát, hogy egy normális, boldog életet tudjunk élni, legjobb tudásunk szerint kell követnünk a GA elveit a mindennapi dolgainkban, életvitelünkben.


www.na.info.hu - Anonim Droghasználók

A Narcotics Anonymous olyan nőkből és férfiakból álló közösség, akiknek a drogok komoly problémákat okoztak. Programunk célja egymás segítése azért, hogy tiszták maradhassunk. Tagságunknak csupán egy feltétele van: a szerhasználat abbahagyásának vágya.


Ajánlott irodalom:


Barbara Killinger: Munkamániások - szalonképes szenvedélybetegekHaszon Magazin Nőknek - 2009.10. - Békési Tímea


***

Tizenkét Lépés


1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkoholizmussal és egyéb családi rendellenességekkel szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.

2. Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy egy nálunknál Felsőbb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket – a saját felfogásunk szerinti – Isten gondviselésére bízzuk.

4. Mélyreható és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét.

6. Teljességgel készek voltunk arra, hogy Isten megszabadítson e jellembeli hiányosságainktól.

7. Alázatosan kértük Őt fogyatékosságaink felszámolására.

8. Számba vettük mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk és készek voltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak akiknek tudtunk, kivéve, ha ez nekik, vagy másoknak sérelmes lett volna.

10. Folytattuk az önvizsgálatot, és amikor hibásnak találtuk magunkat, haladéktalanul beismertük.

11. Igyekeztünk, ima és elmélkedés révén, tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel fejleszteni, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.

12. E lépések eredményeként szellemi ébredést tapasztalván, igyekeztünk ezt az üzenetet továbbadni másoknak, akik még szenvednek, és ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.


Frissítve: 2005.11.18.
Forrás: The Steps (ACA CAL)Tizenkét Hagyomány


1. Közös boldogulásunk mindennél előbbre való, egyéni felépülésünk az ACA egységétől függ.

2. Csoportjaink számára csak egy abszolút tekintély létezik – a szerető Isten, amiként Ő megnyilatkozhat Csoportjaink lelkiismeretén keresztül. Megbízott vezetőink szolgálnak bennünket, nem uralkodnak rajtunk.

3. Az ACA tagságnak egyetlen feltétele a vágy, felépülni az alkoholisták és egyéb rendellenesen működő családok hatása alatti növekedés következményeitől.

4. Legyen minden Csoport önálló, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más Csoportokat vagy az ACA egészét érintik.

5. Csoportjaink elsődleges célja, hogy eljuttassa üzenetünket a még szenvedő felnőtt gyermekekhez.

6. Egy ACA Csoport soha nem támogathat, finanszírozhat semmilyen kapcsolódó intézményt vagy külső vállalkozást, és nem engedheti az ACA nevet ilyenek használatára – nehogy pénz, vagyon és presztízs eltérítsen bennünket elsődleges célunktól.

7. Minden ACA Csoport legyen önfenntartó, hárítsa el a külső adakozásokat.

8. Az ACA maradjon mindig nem hivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak szakdolgozókat.

9. Az ACA mint olyan, soha ne szerveződjék, bár alakíthatunk szolgálati választmányokat vagy bizottságokat. Ezek közvetlenül felelnek azoknak, akiket szolgálnak.

10. Az ACA nem formál véleményt kívülálló ügyekben, ezért az ACA név sohasem vonható be nyilvános vitába.

11. A nagy nyilvánossággal való kapcsolatunk nem a hírverésen, hanem a vonzerőn alapul. Személyes névtelenségünket a sajtó, a rádió és a film szintjén egyaránt meg kell őriznünk.

12. Minden hagyományunk szellemi alapja a névtelenség, amely folytonosan emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók, mint egyes személyek.Frissítve: 2005.11.18.
Forrás: The Traditions (ACA CAL)

+36 30 286 2097
SEGÍT ÖNMAGÁN SEGÍTENI

Senki nem tehet Önért többet, minthogy segít Önmagán segíteni.

- 2020 -

Győri rendelés (20 eFt/óra)
Skype rendelés I.-II.

Bejelentkezés kontrollra:
30 286 2097

(H-P: 08-19; Ne emailben!)

Köszönet a Kollégáknak!

Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiók (pl. a Kárpát-medencei magyarság!) védelmében

Székely Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyar Közösség Pártja
Thank You!

koronavirus.gov.hu | nnk.gov.hu | 06 80 277 455 és 456

Szavazzon! KÖSZÖNÖM!

Milyen pszichiátriai szerről szeretne leszokni?
Senkit sem biztatok gyógyszer elhagyásra! Ám, kötelességem segíteni azokat, akiket a nem megfelelő gyógyszerelési gyakorlat, ill. a kellő tájékoztatás hiánya tett gyógyszerfüggővé. Szóval: miről szeretne leszokni?
Altatóról
508 szavazat (13%)
Szorongásoldóról
2209 szavazat (57%)
Antidepresszánsról
1170 szavazat (30%)
3887 szavazat összesen

Benzodiazepin szedési kérdőív (FONTOS)

 
STRESSZ DOKTOR Hírlevél
 
Tippek a szakszerű öngyógyításhoz, önfejlesztéshez.
 
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*

       
NO SPAM! Adataira nagyon vigyázunk. Nevét és e-mail címét soha nem adjuk ki harmadik félnek és soha nem küldünk SPAM-et. Tanácsainkról bármikor, egyetlen klikkel leiratkozhat.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74689/2014
 

W3.stresszdoktor.hu

A stresszdoktor.hu pszichiátriai ismeret-megosztó oldal.
A stresszdoktor.hu írásai tájékoztató jellegűek.
A stresszdoktor.hu nem online pszichiátriai tanácsadás.
Köszönöm, hogy helyén kezeli írásaim! - Kopácsi dr.

Támogatottjaim


           Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Együtt a Leukémiás Gyermekekért Gyermekleukémia Alapítvány

Magyar Hospice Alapítvány

           Magyar Madártani Egyesület

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

           Országos Mentőszolgálat Alapítvány

GYŐRI PSZICHIÁTER GYŐR

Minden jog fenntartva - Online Szakvélemény Kft.
© Copyright 2008 - 2020

A stresszdoktor.hu független, bulvármentes és optimista szellemiségű, pszichiátriai weboldal. A betegségtudat, a baj, az erkölcsi züllés és a pesszimizmus szenzációhajhász, kattintás-vadász erősítése helyett, a megoldást, a kiutat, a sikert és a gyógyulást preferálja.
Céljai:
1. ismeretterjesztés, tévhitoszlatás és betegedukáció.
2. a pszichiátriai gyógyszerek által okozott gyógyszerfüggőségek (nyugtató-függőség, altató-függőség, antidepresszáns-függőség) megelőzése és otthoni kezelésének elősegítése.
3. a hatékony önsegítés támogatása.

A stresszdoktor.hu oldalain olvasható Információk nem pótolják az orvosi vizsgálatot. Csupán kiegészíthetik a pszichiáter, klinikai szakpszichológus szakértelmét és személyes segítségét. Amennyiben kérdése volna, forduljon pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz!

A pszichiátriai gyógyszerek (benzodiazepin feszültségoldók és altatók, Z-szerek, antidepresszánsok, stb.) szedése, vagy elhagyása előtt mindig olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mert e pszichiátriai szerek alkalmazásakor is az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

FACEBOOK Lájkoló

Egyetértesz törekvéseimmel? Igen? Hagyj nyomot! "Oszd meg és uralkodj!"
 
      
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat
 
WebGalamb