Dr. Kopácsi László pszichiáter & life coach Győr 30 286 20 97

Fóbia - gyógyítható félelemFÓBIA

GYÓGYÍTHATÓ A FÉLELEM

Fóbia - gyógyítható félelem - Dr. Kopácsi László pszichiáter - félelem, szorongás, fóbiás, agorafóbia, győri pszichiáter, pszichiáter Győr, depresszió, pánik, alvászavar, pszichológus

Kérdéseinkre dr. Birkás Dezső a Semmelweis Egyetem kútvölgyi pszichiátriai klinikai csoportjának munkatársa, egyetemi oktató, a fóbia klinika szakmai vezetője válaszol. Dr. Birkás az alkoholizmus pszichiátriai kérdésköréről 2004 szeptemberében adott már interjút a Mypin-nek.


1.  HOGYAN DEFINIÁLHATÓ A FÓBIA? BETEGSÉGRŐL BESZÉLÜNK FÓBIA ESETÉN?

Fóbia alatt az irracionális és eltúlzott félelmet, szorongást értjük, mely különféle helyzetekkel, tárgyakkal vagy élőlényekkel lehet kapcsolatos. A fóbiás ember tisztában van félelmei túlzott és irracionális jellegével. A fóbia csak abban az esetben válik betegséggé, ha az állandó szorongásos készenlét, a fóbiás elkerülés, vagy a szorongással járó szituációkban átélt szenvedés mértéke jelentősen zavarja az érintett mindennapjait, csökkenti munkaképességét, rontja kapcsolatai minőségét. Eddig a pontig a fóbiás emberek gyakran nem fordulnak pszichiáterhez vagy pszichológushoz, mert fóbiájuk tárgyának elkerülése számukra a legkézenfekvőbb „megoldás”, és az elkerülést sem érzik túlzott lemondásnak.


2.  MI TÖRTÉNIK, HA EGY FÓBIÁS EMBER SZEMBESÜL FÓBIÁJÁNAK TÁRGYÁVAL? MILYEN REAKCIÓKAT VÁLT EZ KI BELŐLE? 

A fóbia tárgyával való szembesülés vagy akár a fóbiás helyzet puszta elképzelése azonnali szorongást vált ki, mely súlyosabb esetben pánikrohamban csúcsosodhat ki. A szorongó gyerekek sírnak, hidegrázásuk van, dührohamuk lehet, vagy erősen kapaszkodhatnak a biztonságot jelentő felnőttbe. 


3. IGAZ-E, HOGY SZINTE MINDENKI TALÁLKOZIK EZZEL A SAJÁTOS ÁLLAPOTTAL, CSAK NEM BIZTOS, HOGY BETEGSÉG FORMÁJÁBAN EL IS URALKODIK RAJTA?

Igaz. Azonban nem mindegy, hogy egy alagútfóbiás ember az Alpokban lakik-e vagy egy nagyvárosban, ahol rövidek az alagutak és munkahelye megközelítésére rendelkezésre állnak alternatív útvonalak is. Nem mindegy, hogy egy tériszonyos embernek modern, padlótól plafonig üvegfalú, esetleg átlátszó üvegpadlójú irodaházban kell-e dolgoznia, - hogy egy galambfóbiás ember Budapest belvárosában lakik-e, dolgozik-e, vagy külterületen - hogy egy víziszonyos embernek a családja szeret-e vitorlázni vagy a tengernél nyaralni – hogy egy aviafóbiás ember munkájához szükség van-e a repülésre - végül, hogy egy agorafóbiás ember nagy bevásárlóközpontokban intézi-e bevásárlásait vagy egy kis közértben. 


4.  HOL A HATÁR A JOGOS FÉLELEM ÉS A FÓBIA KÖZÖTT?

A szubjektív szenvedés mértékében, az életminőség romlásában, amit az eltúlzott félelem okoz. A kígyóktól vagy a pókoktól tartó ember félelme nagyon is megalapozott lehet. Ha valaki szorong, miközben elhalad egy ipari daru alatt, annak is reális alapja van, hiszen csak a szomszédos Ausztriában évente 5-10 daru borul fel. 


5.   VOLT EGY ISMERŐSÖM, AKI A CSÚSZÓMÁSZÓKTÓL FÉLT, EGY MÁSIK PEDIG NEM MERT KIÁLLNI TÖBB EMBER ELŐTT BESZÉLNI. ADÓDIK A KÉRDÉS: LEHET-E VALAMILYEN SZEMPONTRENDSZER ALAPJÁN KATEGORIZÁLNI A FÓBIÁBAN SZENVEDŐKET? 

Igen. A fóbiák jelenlegi felosztása szerint beszélhetünk agorafóbiáról, egyszerű fóbiákról és szociális fóbiáról. A felsorolás egyben az orvoshoz fordulás sorrendjének is megfelel, mely nem egyenlő a fóbia gyakoriságával, inkább a fóbiával járó szenvedés mértékét tükrözi! Az emberek legtöbbször agorafóbiával fordulnak orvoshoz. Az egyszerű fóbiák gyakoribbak az agorafóbiánál, de tárgyuk elkerülhetősége miatt általában kisebb problémát jelentenek az érintettek számára. Végül, csak minden tizedik fóbia szociális fóbia, de a probléma természetéből adódóan előfordulási gyakoriságánál ritkábban keresik fel emiatt a pszichiátert.


6.  NÉZZÜK AKKOR PONTRÓL PONTRA. MI VÁLTJA KI A FÉLELMET AZ AGORAFÓBIÁBAN SZENVEDŐKNÉL?

Az agorafóbiában szenvedők szorongásos panaszai a lakás elhagyásakor, közlekedés közben, nyilvános, zsúfolt helyeken tartózkodáskor vagy nyílt tereken történő áthaladáskor jelentkeznek. Az agorafóbiások aggodalmai meghatározott szituációkkal, helyekkel kapcsolatosak - félnek, hogy az adott helyzetből nem lennének képesek elmenekülni, ha hirtelen történne velük valami, vagy nem kapnának segítséget rosszullét esetén. Mielőtt az agorafóbiások valamely szorongást kiváltó szituációba kerülnek, fejükben már készen áll „mi lesz, ha?” típusú aggodalmak sora. A volt rosszullétek helyszínei gyakran a legfélelmetesebbek. A gyógyuló agorafóbiás például már képes metróra szállni, de mindig rosszabbul érzi magát abban a metrómegállóban, ahová két évvel ezelőtt, pánikrohama miatt kihívták a mentőt. 


7.   MILYEN TÜNETEKET ÉSZLEL AZ AGORAFÓBIÁS, HA A FÉLELME TÁRGYÁT KÉPEZŐ HELYZETBE KERÜL, AZZAL TALÁLKOZIK?  

A változó intenzitású szorongástól a hirtelen kialakuló, megsemmisülés-érzéssel járó pánikrohamig, minden tünet előfordulhat. Képzelje csak el önmagát, ahogy egy embertömegben áll s vár. Egyszer csak, mintha orvul hátba támadták volna - azt érzi, hogy elszáll magából a lelke. Megvadult szíve úgy kalapál, mint egy őrült kőműves. Erei lüktetnek. A torka megtelik levegővel, akár az áradó folyó, s maga fulladni kezd. A feje, mint valami ólomnehezék, szédülten hintázik. A szorongás elönti magát, futni akar, de képtelen elfutni önmaga elől, saját érzései elől. Ha lehetne, se tudna, mert lábai elgyengülnek s furcsán hullámzik a lába alatt a talaj. A szorongás magára tekeredik és fojtogatja - hiába próbál rá hatást gyakorolni - ő az, aki kézben tartja magát. Úgy érzi, egyszersmind megbolondul és meghal, szinte megsemmisül. A külvilág távolinak hat, mintha tompán érkeznének el magához a hangok, látása is elhomályosul. Hirtelen megérzi egy baráti kéz érintését a vállán: „Szia drágám! Bocs, hogy késtem!” Mintha hirtelen kivilágosodna minden, a pánik eltűnik, de a bőrét borító nyirkos izzadság emlékezteti rá, nem csak rossz álom volt az egész. Így érezheti magát a pánikrohamot átélő agorafóbiás ember zsúfolt helyen, tömegben.


8.  HOGYAN PRÓBÁLJA ÁTHIDALNI A BETEG EZEKET A HELYZETEKET?

Az emberek általában a legkézenfekvőbb megoldásokat választják. Általában 3 alapvető módon igyekeznek bebiztosítani magukat:

(1) Mindenáron igyekeznek megakadályozni egy újabb rosszullétet, megelőzni a bajt még annak korai stádiumában - „jobb félni, mint megijedni” alapon. Az agorafóbiás aggódással, állandó, ugrásszerű készenlétben figyeli teste működését és esetleges rosszullétének korai jeleit. Az egyes élethelyzeteket a „pánikmentes, jó” és a „pánikkeltő, rossz” szituációkra osztja fel. E felosztás és a túlzott óvatosság hátránya, hogy a páciensek a „rossz” és a „kis rossz” között nem tudnak különbséget tenni, egy kis szédülés, szívdobogás, enyhe légszomj vagy verejtékezés is a legrosszabbat jelezheti számukra. Amennyiben a „pánikkeltő, rossz” tünetet észlelik, igyekeznek befolyást gyakorolni szervezetük vegetatív működésére (egyensúlyérzés, légzés, szívműködés), azonban ennek lehetetlensége, fokozódó önmegfigyelésük, és tehetetlenségükből adódó szorongásuk együttesen menthetetlenül pánikrohamhoz vezetnek.

Az állandó önmegfigyelés önmagában, kiváltó szituáció vagy inger nélkül is szorongást szülhet, melynek kellemetlen testi tünetei (izzadás, szívdobogás, bizonytalanságérzés, szédülés, zsibbadás etc.) tudatosulnak, és a szorongásos készenlét paradox erősödéséhez vezetnek. A pánikkészenlét ily módon fokozódik, egyre kisebb jelzésre kialakul és az érintett egyre erősebben érzi, hogy a helyzetnek nem ura - mígnem egy ponton túl tehetetlensége elviselhetetlenné válik, s egy újabb pánikrohammal bezárul az ördögi kör.

A probléma krónikussá válásához további két típusos megoldás is hozzájárul:

(2) a rosszullétekhez kapcsolódó, szorongást előidéző szituációk elkerülése és

(3) az ezekben történő segítségkérés is.

Rövidtávon biztonságérzést jelentenek, hosszú távon a tehetetlenségérzést és a szorongást erősítik. Tehát a túlzott törődés, a páciensek kísérgetése paradox módon negatív hatással van rájuk.


9.  MI A MEGOLDÁS?

A fóbiás problémák megoldására a Fóbia Klinikán speciális gyógyszeres terápiát és/vagy Szisztémás-stratégiás Rövidterápiát alkalmazunk, mely rövidterápia a bonyolult vagy krónikus szorongásos problémák egyszerű megoldását jelentheti. A módszer előfeltételezése szerint a fóbiákat és a pánik-szorongást a helytelen és hatástalan megoldási kísérleteink tartják működésben. A terápia kezdeti időszakában részletesen feltérképezzük a páciens megoldási kísérleteit, hogy a következő fázisban mihamarabb meggátolhassuk kontraproduktív megoldásait és a probléma útvesztőjéből nagyfokú precizitással közösen találjunk kiutat. A gyógyítás folyamata során a pácienssel folytatott szelíd együttműködésre esik a hangsúly. Előfeltételezéseink szerint minden ember önmaga egyedi problémáinak legjobb ismerője, ezért különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy senkivel ne végeztessenek olyan feladatot, melynek gyakorlati alkalmazása távol állna tőle vagy ellenérzést keltene benne. Minden páciensünk olyan instrukciókat kap a probléma megoldásához, melyek szinte kézenfekvők s a gyógyulás során mintegy önerőből jut el a lehetséges kiutak felfedezéséhez. Miközben a páciensek rátalálnak a problémából kivezető útra, lépésről lépésre rekonstruálják, azaz elemenként lebontják az őket körülvevő, szorongásaikból épített valóságot, amelynek egykor reménytelenül alávetették magukat.


10.  MITŐL RETTEG A SZOCIÁLIS FÓBIÁBAN SZENVEDŐ ÉS SZÁMÁRA MIT LEHET AJÁNLANI?

Attól fél, hogy a másik ember vagy a nyilvánosság előtt kellemetlen vagy megalázó helyzetbe kerülhet. Szorongását tovább növeli, hogy épp szorongásos tünetei miatt érzi magát kellemetlenül: gyakori panasza a nyilvános szereplés közben / más emberek szeme láttára fellépő kézremegés, elpirulás, erős izzadás, hasmenés, hányinger. A szociális fóbiások Fóbia Klinikánkon speciális kezelést kapnak, mely gyógyszeres és Szisztémás-stratégiás Gyorsterápiát jelent. 


11.  MILYEN TÜNETEI VANNAK, ÉS HOGYAN LEHET FELISMERNI, HA VALAKI EBBEN A BETEGSÉGBEN SZENVED?

A kiváltó ingerrel való találkozás során félelem, szorongás lép fel. Ezt követően az érintett igyekszik elkerülni az egyszerű fóbia tárgyával való találkozást. 


12.  CSAKNEM MINDENKI ÉREZTE MÁR MAGÁT GYÁMOLTALANNAK, KÜLÖNÖSEN OLYAN KELLEMETLEN HELYZETEKBEN, AMIKOR PÉLDÁUL ISMERETLENEKKEL TALÁLKOZIK VAGY ÁLLÁST KERES ÉS VALAMILYEN MEGHALLGATÁSRA MEG. A TÚLZOTT FÉLELEM A TÁRSAS SZORONGÁS TÜNETE, ÉS ÖSSZEKAPCSOLÓDIK AZ ATTÓL VALÓ FÉLELEMMEL, HOGY MÁSOK NEM ALKOTNAK JÓ VÉLEMÉNYT RÓLUNK. JOGOS-E AZ ÚN. TÁRSAS FÓBIÁKAT KÜLÖN CSOPORTBAN EMLÍTENI, MIT TUDHATUNK AZ EMBERI ÉRINTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FÉLELMEK E BETEGSÉGÉRŐL?

Jogos. A szociális fóbiások szintén viszonylag ritkán fordulnak orvoshoz, de esetükben ez fóbiájuk természetéből adódik, hiszen attól félnek, hogy a másik ember vagy a nyilvánosság előtt kellemetlen vagy megalázó helyzetbe kerülhetnek. 


13.  MIKOR KELL PSZICHIÁTERHEZ FORDULNI? FELISMERT BETEGSÉGET GYÓGYÍTHAT A HÁZIORVOS IS?

Minden esetben érdemes pszichiáterhez fordulni, ha a fóbia a mindennapi életvitelt rontja. A fóbiák gyógyítása speciális ismeretet igényel és a szakorvos feladata. 


14.  MIT TEHET A PSZICHIÁTER A FÓBIÁS BETEG GYÓGYÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? MILYEN AZ ARÁNY A GYÓGYSZERES KEZELÉS ÉS A PSZICHOTERÁPIA ALKALMAZÁSA KÖZÖTT?

A fóbiák egy része, ilyen az agorafóbia vagy a szociális fóbia, antidepresszánssal gyógyítható. A szorongás maga szorongásoldó szerekkel csökkenthető, ezek huzamos (néhány hónapot meghaladó) alkalmazása nem ajánlott. A kezelés keretét egy betegcentrikus gyorsterápia, a Szisztémás-stratégiás Gyorsterápia adja meg. Fóbia Klinikánk Magyarország első, fóbiákra specializált intézménye, ahol a fóbiák gyors, hatékony, ambuláns formájú gyógyítására fektetjük a hangsúlyt, s ahol alapvető terápiás szempont, hogy a kezelés alatt pácienseink ne csak gyógyuljanak, hanem jól is érezzék magukat. mypin.hu

Senki sem tehet többet Önért, minthogy:
segít Önmagán segíteni
.

Győri rendelés (20 eFt/óra)
Skype rendelés I.-II.

Bejelentkezés kontrollra:

30 286 2097
H-P: 08-19

Laptop, v. PC használata ajánlott ennyi információhoz!

Szavazzon! KÖSZÖNÖM!

Milyen pszichiátriai szerről szeretne leszokni?
Senkit sem biztatok gyógyszer elhagyásra! Ám, kötelességem segíteni azokat, akiket a nem megfelelő gyógyszerelési gyakorlat, ill. a kellő tájékoztatás hiánya tett gyógyszerfüggővé. Szóval: miről szeretne leszokni?
Altatóról
624 szavazat (13%)
Szorongásoldóról
2658 szavazat (57%)
Antidepresszánsról
1392 szavazat (30%)
4674 szavazat összesen

Benzodiazepin szedési kérdőív (FONTOS)

 
STRESSZ DOKTOR Hírlevél
 
Tippek a szakszerű öngyógyításhoz, önfejlesztéshez.
 
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*

       
NO SPAM! Adataira nagyon vigyázunk. Nevét és e-mail címét soha nem adjuk ki harmadik félnek és soha nem küldünk SPAM-et. Tanácsainkról bármikor, egyetlen klikkel leiratkozhat.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74689/2014
 

W3.stresszdoktor.hu

A stresszdoktor.hu pszichiátriai ismeret-megosztó oldal.
A stresszdoktor.hu írásai tájékoztató jellegűek.
A stresszdoktor.hu nem online pszichiátriai tanácsadás.
Köszönöm, hogy helyén kezeli írásaim! - Kopácsi dr.

Tisztelem ...


GYŐRI PSZICHIÁTER GYŐR

Minden jog fenntartva - Online Szakvélemény Kft.
© Copyright 2008 - 2020

A stresszdoktor.hu független, bulvármentes és optimista szellemiségű, pszichiátriai weboldal. A betegségtudat, a baj, az erkölcsi züllés és a pesszimizmus szenzációhajhász, kattintás-vadász erősítése helyett, a megoldást, a kiutat, a sikert és a gyógyulást preferálja.
Céljai:
1. ismeretterjesztés, tévhitoszlatás és betegedukáció.
2. a pszichiátriai gyógyszerek által okozott gyógyszerfüggőségek (nyugtató-függőség, altató-függőség, antidepresszáns-függőség) megelőzése és otthoni kezelésének elősegítése.
3. a hatékony önsegítés támogatása.

A stresszdoktor.hu oldalain olvasható Információk nem pótolják az orvosi vizsgálatot. Csupán kiegészíthetik a pszichiáter, klinikai szakpszichológus szakértelmét és személyes segítségét. Amennyiben kérdése volna, forduljon pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz!

A pszichiátriai gyógyszerek (benzodiazepin feszültségoldók és altatók, Z-szerek, antidepresszánsok, stb.) szedése, vagy elhagyása előtt mindig olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mert e pszichiátriai szerek alkalmazásakor is az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

FACEBOOK Lájkoló

Egyetértesz törekvéseimmel? Igen? Hagyj nyomot! "Oszd meg és uralkodj!"
 
      
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat
 
WebGalamb