Dr. Kopácsi László pszichiáter & life coach Győr 30 286 20 97

DrogveszélyekDROGVESZÉLYEK

Drogveszélyek - Dr. Kopácsi László pszichiáter Győr
No comment


Mottó: „Jól figyeljetek – megcsíp benneteket az ördög, mire véget ér ez a história…” (David Glasgow Farragut, tengernagy, az északi flotta parancsnoka az észak-amerikai polgárháborúban, déli polgártársaihoz)


A szerző igen röviden és leegyszerűsítve írja le a kipróbálási szakaszban megjelenő motivációt, megállapítván, hogy abban az ismerethiány nagy szerepet játszik. Ezután, a következő részben a legnagyobb veszélyeket képviselő lehetséges következmények felsorolását végzi el, aszerint kategorizálva ezeket, hogy a veszélyes következmény a drogfogyasztás folyamatának mely részletével függ össze. Célja annak tudatosítása, hogy a drogfogyasztás nem pusztán a fogyasztott drog, hanem számos, egyéb körülmény miatt elviselhetetlenül magas kockázatot jelent.


BEVEZETÉS

A drogfogyasztás alapesete, a közfelfogással ellentétben, nem a drogfüggőség/betegség, hanem az (első) akut drogfogyasztás. Ez a kiindulópont, illetve az első lépés, amelyből az egyébként meglehetősen komplex jelenség, a maga számos aspektusával, kifejlődik.

Ha viszont veszélyes, kockázatos lépésről van szó, akkor miért teszik meg annyian? Talán – bátrak lévén – vállalják a veszélyt?

Azt hiszem, nem, hanem itt a veszélyek alábecsüléséről van szó. Tehát, amikor valaki – többnyire egy fiatal – úgy dönt, hogy „kipróbálja” a – valamilyen – szert, akkor erősen túlbecsüli a várható előnyöket, és erősen alábecsüli a várható hátrányokat/következményeket. A történés maga rendszerint egy szokványos kiscsoport-helyzet, valamiféle „buli”, amit azért is csinálnak, hogy jól érezzék magukat, tehát eleve azért is vannak ott. Természetesen többnyire csupán arról van szó, hogy „még egy kicsit jobban” érezzék magukat. Vagyis az alapeset fiatal, kezdő drogfogyasztón számára csak annyi, hogy:

1. vásárol valamit, amit beszed, és amitől jobban érzi magát, illetve talán sokkal jobban, nagyon jól érzi magát,
2. másodlagos szociális előnyöket nyer, mert csoportjában a megítélése/helyzete javul, illetve előnyére változik, és végül
3. nem fenyegeti veszély, mert annak kockázata elhanyagolható, erre pedig a dealertől (többiektől) garanciákat kap.

Mielőtt döbbenten megállapítjuk, hogy fiatalemberünk igen naiv, gondoljunk arra, hogy ezeknek a fiatalembereknek a száma – új kipróbálók – egy évben, csak Magyarországon, tízezres nagyságrendű, az élet prevalencia százezres (Gyermek-Ifjúsági és Sportminisztérium: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Paksi Borbála. 2003:53–71. Budapest).

Nyilvánvaló, hogy a realitástól való ilyen tömeges elfordulás mögött valamilyen szociális kényszermechanizmus, tévhiedelem van, amely jelenség a divat ismérveit is viseli. (1,2)

Ha feltesszük viszont azt kérdést, hogy a három (feltételes) összefüggés közül melyik a legerősebb tényező, akkor egyértelmű lesz, hogy az „a” és a „b” az, amely egymagában képes drogfogyasztást, vagy bármely más kockázatos cselekvést, illetve viselkedést előidézni. A „c” tényező ritkán játszik szerepet, pedig fontos is lehetne – a szorongás révén. Ezt a dealerek, illetve a drogfogyasztásban érdekelt csoporttagok is tudják. Ezért a dealer áruját mindig a következőképpen dicséri:

• teljesen új, még sosem volt a piacon – mégis már elegen kipróbálták ahhoz, hogy tudják, megbízható, továbbá:
• igen erős, nagyon kellemes eufóriát okoz,
• nagyon tiszta,
• nincs mellékhatása, „nem árt”,
• az állapotot senki, aki látja, nem tudja a normálistól megkülönböztetni,
• nem okoz tudatzavart, álmosságot, túlmozgást vagy lassúságot,
• szünteti a fáradtságot,
• hatása a buli végével lecseng, utóhatása nincs,
• nem okoz függőséget,
• nem szerepel a droglistán, a rendőrség nem ismeri, nem tudja kimutatni,
• olcsón, a legjobb minőséget kaphatja, ha most vásárol stb. (Kezelt drogbetegek elmondása, illetve médiaközlések alapján.)

Ezen állítások közül az egyik sem igaz, de a vásárlóközönség mindegyiket elfogadja. Ami valóban egyfajta kollektív realitászavarra utal. Kérdezve, valóban részben a tökéletes tájékozatlanság tapasztalható, részben a fél-, illetve a félretájékozottság, részben pedig, valószínűleg a szer(ek) eufóriát okozó hatása miatt, kétely nélküli, egyoldalú, pozitív megítélés. Nincsenek tehát tényleg tisztában a veszélyekkel. Az „esély”, „kockázat”, „statisztikailag jelentős” stb. fogalmak – a drogfogyasztók, illetve kipróbálók számára – értelmetlenek, illetve értelmezhetetlenek. Ugyanakkor kifejezett bizalmatlanság, vagy egyenesen ellenségesség jellemző a szülőkkel, orvosokkal, tanárokkal, szakemberekkel szemben. És ugyanez a „legális” szerekkel – gyógyszerekkel – szemben. (Osztályunkon kezelt drogbetegek kikérdezése alapján.)

A makrotársadalom felfogása kettős. Részben mereven drogellenes, a drogfogyasztót a kritikus állapotú iv. heroinfogyasztó állapota alapján ítéli meg, amely drogfogyasztó csoport korán, a 90-es évek elején jelent meg, sajnos sok halálesetet és a bűnözés fellendülését okozta, majd a divat némileg visszaszorult, és ma az ilyen típusú drogfogyasztó viszonylag kevesebb, és kevésbé kockázatos viselkedést tanúsítanak. A makrotársadalom másfelől minden mennyiségben tűri, illetve preferálja az alkohol és a nikotin fogyasztását, de sajnos látjuk napjainkban egyfajta tolerancia kifejlődését az illegális drogok iránt is – ha azok terjedése nem jár hátrányos (kriminális) következményekkel –, mely felfogás hasonlít az alkoholfogyasztással szembeni attitűdre. Emögött a legalizációs mozgalmak igyekezete áll, amelyek egy-egy drogot többé-kevésbé önkényesen veszélytelennek állítanak be, ilyen módon kétségbe vonva azok tiltásának helyességét. Vagyis azt állítják, hogy helyes a heroin tiltása, de nem az a marihuánáé, „amelynél pl. még az alkohol is veszélyesebb”.

Dolgozatomban szeretném bizonyítani, hogy a drogok fogyasztása márpedig nagyon veszélyes. Ha ez a veszélyesség – melyet tények támasztanak alá – jobban tudatosulna, akkor a fentebb említett „c” tényező másképp hangzana, mégpedig így: „túlságosan veszélyes a drog kipróbálása, és így ezt már semmilyen remélt előnyös – eufóriát okozó – hatás nem éri meg…”.

Ez pedig már visszatarthatná fiataljainkat a kipróbálástól és az egész siralmas eseménysortól.


A DROGOK VESZÉLYEI


Összetétel – magával a bejuttatott anyaggal kapcsolatos veszélyek:
1. Tiszta anyag esetén: (márpedig az anyag soha nem tiszta!)

Tudatállapot-változás: Ez azt jelenti, hogy nyugtató jellegű szer esetében akár kómáig, élénkítő esetén pedig – adagtól és egyéni érzékenységtől függően – akár agitációig, mániás egzaltációig, illetve szétesésig változhat a tudatállapot, és ez nem-függő állapotban, illetve függőséget általában nem okozó szerek esetén és szokványos adagban is bekövetkezhet.

Túladagolás: Bár az illegális drognak nincs megállapított dózisa, mégis lehet túladagolásról beszélni, bizonyos szerek bizonyos esetekben pedig erre kifejezetten hajlamosítanak: pl. a heroin vagy az alkohol. A túladagolás halált is okozhat (pl. a múlt év augusztusában 9 túladagolásos haláleset történt az országban). Itt kell hozzátenni, hogy a heroinfogyasztás esetében a tolerancia nagyon gyorsan és nagyon nagy mértékben változhat. Ezért, kis túlzással, elmondhatjuk, hogy a tegnap fogyasztott adag holnap már halálos lehet, ha közben a tolerancia csökkent – márpedig ennek változása nagyon is várható, pl. a szer hiánya esetén.

Várt hatás veszélyei: Eufória, énkiterjesztés – mindenhatóság érzése – veszélyes lehet pl. marihuána-fogyasztás esetén az érzés, hogy repülni tud az illető, ezért kiugrik az emeletről. Ecstasy esetében kockázatos lehet a szer „entaktogén” hatása, amely felelőtlen párválasztáshoz vezethet, kokain és amfetamin esetén kockázatvállalás, agresszív viselkedés következhet be, mindez szokványos adag mellett. Ismeretes a diszkó-baleset fogalma, amely pedig a felesleges kockázat vállalásával kapcsolatos: egyéb kriminális következményekkel a sorolást lehetne folytatni.

Nem várt hatás veszélyei: Számos ilyen lehetséges, pl. LSD-nél a „bad trip”, vagy a „backflash”, ecstasynál pedig a hipertermia, a „Ginának” nevezett GHB esetén a bizonyos agyi működések megzavarása, mely állapot könnyelműséghez, illetve felelőtlenséghez vezethet stb. Ilyesmit tapasztalhatunk egyszerű alkoholfogyasztásánál is, csakhogy azt többé-kevésbé még a fiatalok is ismerik. Régi példa, de jellemző, hogy Mátyás idejében pl. a délután kötött szerződés érvénytelennek számított, mert addigra már mindenki fogyasztott alkoholt.

Specifikus hatás veszélyei: Pl. a légzőközpont- gátlás heroinmérgezésben, de heroinfogyasztásban a rendkívül intenzív analgetikus hatás pl. odavezet, hogy a fogyasztónak tönkremennek a fogai, vagy átlyukad a féregnyúlványa, mert nem érzi a fájdalmat, és különben is, alszik. Ide tartozik sajátos módon a máktea mellé fogyasztott glutethimid felfüggesztése esetén várható GM-roham, illetve ugyanez etilalkohol vagy a clonazepam szedésének felfüggesztése esetén.

Mellékhatások veszélyei: Lázas állapotok amfetamin, rhabdomyolysis ecstasy, illetve miokardiális infarktus kokain használata eseteiben stb. Marihuána esetében a krónikus fogyasztás „amotivációs” szindrómát okoz, ezt sok esetben látjuk. Paranoid vagy egyéb természetű pszichózisra való hajlamosság 2–4-szeresére növekszik az egyébként várhatónak. (3) Ez utóbbi szertől demencia is megjelenhet, a sokéves szerfogyasztás következményeit betegeinken is tapasztaljuk.

Teratogén hatás: Az egyszerű dohányfüsttől a foetalis alkohol-szindrómáig, illetve még tovább, a nehéz terápiás problémát jelentő heroinfüggő magzatig terjedő számos tapasztalat van. Ismeretlen, esetleg végleg ismeretlenként meg is maradó magzatkárosító hatás esetén gondolhatunk szerhasználatra is.

Allergia: Az anyagra magára talán ritkán – de a sokféle szennyező anyagra, valószínűleg, gyakran alakul ki.


2. Szennyezők – szennyezett anyag esetén: (márpedig mindig szennyezett az anyag!)

Szennyezők veszélyei: Tudjuk, hogy a gyógyszerek gyártásakor is, az egyik legbonyolultabb feladat a gyártási eljárás során keletkező szennyezők eltávolítása, amely tökéletesen csak ritkán sikerül. Pláne így van ez az úgynevezett clandestine-laborban (talán sufnilabornak lehetne fordítani) – ahol egyébként ezzel nyilván nem is törődnek. Az 1982-ben Kaliforniában több száz fiatalkori parkinsonismus esetet észleltek. Kiderült, hogy egy illegális meperidin-készítmény került forgalomba, mely MPTP nevű szennyező anyagot tartalmazott, mely anyag elektíve a substantia nigra toxikus károsodását okozta. (4)

Felütők: Az anyag mennyiségének növelésére használt, de hatóanyagot (többnyire) nem tartalmazó anyagok. Példaképpen lehetne említeni a kakaó esetét, amely szert erre a célra elterjedten használják. Részecskemérete 22–26 μ (szóbeli közlés, csokoládégyár), míg a kapilláris átmérője, mint köztudott, 5–7 μ. A többi ilyen anyag (liszt, krétapor stb.) vagy a citrompótló – ez utóbbit savanyításra (is) használják részecskemérete is nagyobb lehet. A „felütőnek” egyébként is csak a térfogata és a súlya számít, hiszen az oldat elkészítésekor a dealer már nincs ott, az anyagot kifizették. A felütő, ha hatásos anyagot tartalmaz, akkor azzal, vagy fertőzött, illetve toxikus voltával árthat.

Hamisítás: Ez pl. kokain esetében gyakran lehetséges: mivel ez az anyag nagyon drága, hamisítják PCP-vel (angyalpor) vagy amfetaminnal (speed), amelyek olcsóbbak, de erőteljes hatásúak. (Egy alkalommal betegem – konzíliumban, OGYK – elmondta, hogy kb. egy órával találkozásunk előtt kokaint használt, de mindkét szemhéja ugyanakkor felhúzódott a cornea fölé – ami mindig PCP mérgezésre utal – (nem közölt eset).

Füstben található anyagok: A marihuánáról írott szakirodalmi adatok szerint a marihuána – kender – füstje fajlagosan több karcinogént tartalmaz, mint a dohányfüst. Ez utóbbiról is le kell írni, hogy karcinogének mellett CO-t és mint köztudott, érszűkületet okozó anyago(- ka)t is tartalmaz. Azért kell erről is említést tenni, mert a drogfogyasztók gyakorlatilag mindegyike (1000-ből mintegy 980 fő) ijesztő mennyiségű (2-3 doboz/nap) cigarettát is szív, és ennek mellékhatásaitól az egyéb drogok, nyilvánvalóan nem védik meg őket, sőt.

Durva részecskék: L. „szennyezők” részt is! – Embólia, trombózisok, helyi gyulladás, nekrózis, hegesedés stb. Jóllehet a pulmonális embólia gyakran következik be, és az esetek egy részében egyfajta centrális pneumonitis fejlődik ki, azonnali halált ritkán okoz. Pl. a múlt év augusztusi 9 haláleset egyikében sem embólia okozta a halált (Keller Éva professzor asszony, szóbeli közlés).

Sterilitás: Ennek hiánya miatti fertőzések, illetve pirogének, HCV, HIV, piogének és egyéb bakteriális fertőzések, gomba, protozoon fertőzések. (1995-ben 17 éves, iv. heroinfogyasztó leány mindkét szemlencséjében gombás fertőzés volt, mely ágenst iv. fecskendezte be magának. A szemész konziliárius hasonlót addigi praxisában még nem látott!)

Alkalmazás veszélyei
Iv. alkalmazás: Embólia, illetve fertőző embólus, illetve sterilitás-problematika miatti veszé-lyek, oldat pH-ja, oldat eltérő koncentrációja és technikai hiba (pl. paravenosus alkalmazás) veszélyei, l. fentebb! Természetesen fennáll légembólia veszélye is, de ez sem szokott halálokként szerepelni, mert mintha ezt az egy szabályt (légtelenítés) ismernék az iv. drogfogyasztók.

Szippantás: Itt említést kell tenni a „szipuzás” néven ismert drogfogyasztási módról, amely extrém veszélyessége ellenére nem is tilos, ha droglistán nem szereplő anyaggal végzik. Ezen anyagok durva szénhidrogén oldószerek, melyek a vegyiparban használatosak. Használnak még benzint és nitrogén-oxid alapú gázokat, a habszifonpatrontól a kéjgázig. A szerek hatása is rendkívül veszélyes, de az alkalmazott technika (plasztikzacskó) gyakran halálos oxigénhiányt okoz.

Orrba szippantás: Amfetamin és kokain leggyakoribb használati módja. Lokális elváltozásokat okozhat: az orrszárny kifekélyesedése, nekrózisa stb. Idevágó veszély, hogy az orr tönkremenetele miatt általában az iv. alkalmazásra térnek át, ami sokkal veszélyesebb.

Szájon át: Az alkohollal és dohánnyal való visszaélők szájüregi rosszindulatú daganat-előfordulás frekvenciája nagyságrenddel magasabb – mindkét szer esetében ez a nyelőcsőre is vonatkozik, a füst esetében a hörgőkre.

Kombinálás
Alkohollal: Egy időben ritkaságnak számított, ma egyre gyakoribb. A veszély nagyobb mértékű, mint a kétféle szer használata esetében mutatkozó kockázatok egyszerű összege.

Gyógyszerrel: Ide sorolandó a clonazepam állandó használata, mellyel a hatás intenzitását akarják növelni, illetve a megvonási „visszacsapást” akarják kivédeni, de leginkább csak a kóma veszélyét sikerül növelni. Más gyógyszerek – elsősorban benzodiazepinek – használata is szokványos, és ezekre magukra is számos függőségi eset van. Használnak más gyógyszert is, és krónikus betegségre szedett egészen más természetű gyógyszereket – neuroleptikumok, antidepresszánsok, antihipertenzívumok, antidiabetikumok stb.

Más drogokkal: Ez is ritka volt azelőtt, de néhány éve gyakori, mivel gyakran nyugtató és élénkítő kombinációról van szó, ez önmagában is súlyos megterhelést és veszélyt jelent, alvászavar, súlyos kimerüléses szindrómák, következményes affektlabilitás, egyéb affektív zavarok fellépése várható.

Függőség
Szerfüggőségek: Ezek rendkívüli változatosságot mutatnak, sajátos módon az akut hatás alapján nem is várt módon. Egyértelműen a leggyorsabban és talán a legsúlyosabb mértékben függőséget okozó szer a heroin, amelynek az akut hatása is rendkívül súlyos. De a szintén súlyos függőséget okozó etilalkohol esetében azt látjuk, hogy ez a függőség lassabban és kisebb arányban alakul ki, nem tudjuk miért. A rendkívül erős függőséget okozó nikotinnak alig van akut hatása, kifejezetten gyenge drognak számít. A többi drog esetében a megvonás bizonytalan, vegetatív vagy pusztán pszichés megvonási tünetekkel jár, és ezek súlyossága is változó mértékű – néha persze elviselhetetlen mértékű is lehet. Mindezek átmenetet mutatnak a

szociális függőségek irányába: itt valamiféle csoportszertartásról, rítusról van szó, mely igen elterjedt a társadalomban: gondoljunk a cigarettaszünet, a cigaretta-kávé, cigarettakávé- konyak stb. intézményére, vagy a végtelen sokaságú és változatosságú alkoholfogyasztási rituálékra. Az illegális szerek esetében a rituálék a kiscsoportok szintjén maradnak, és a kiscsoporttal együtt megszűnnek, de ha esetleg nem, akkor társadalmi szintű szociális öröklődésről lesz szó. Ennek veszélye is fönnáll.

Következményes betegségek
Drogbetegség: Fogalma nem tökéletesen definiált, ha azonban elfogadjuk, az itt sorolt:

Függőség: Következményes szomatikus megbetegedések – következményes pszichés, illetve agybetegségek – következményes személyiség-elváltozások – szociális következmények kategóriákat, mint „drogbetegséget”, akkor ez(ek) drogfogyasztás nyilvánvaló veszélyei, illetve eredményeiként szerepelnek.

Megvonás: Heroin-, alkohol- és bizonyos nyugtatószer-függőségek esetében látunk erős, szomatikus tünetekkel is jellemezhető megvonást. A többi szerek esetében a súlyosság változó, a vegetatív és pszichés tünetek intenzitása – az egészen enyhétől az egészen súlyosig – terjed.

Szomatikus megbetegedések: Hiánybetegségek/ éhezés/polycarentia, leromlás, immungyengeséggel és fertőzésekkel kapcsolatos állapotok, rosszindulatú megbetegedések.

Mentális megbetegedések: Agybántalom eredetű pszichés állapotok, alkoholos paranoia; demencia stb.

Személyiségváltozások: A heroin-, kokain és marihuánafogyasztók személyiségváltozása is ismert, de jól ismertek az alkoholos személyiségváltozások a társadalomban – ezek olyan sokfélék, hogy felsorolásuk helyett a megfelelő szakkönyvekre utalunk.

Kriminalizáció kérdései
Büntetés: Ez az aktuális törvénykezéstől függ az illető államban. Országunkban az illegális drogok fogyasztása és terjesztése büntetendő, jelen pillanatban a drog vagy alkalmazásának sajátosságaitól függetlenül, nem függetlenül viszont attól a kérdéstől, hogy az elkövető drogfüggő, vagy nem az?

Bűnöző életmódra való áttérés: A jelenség, illetve annak következményei az egyénre, a családra és a társadalomra olyan nyilvánvalóak, hogy részletes taglalása elhagyható, illetve a rendkívül nagy mennyiségű szakirodalomra utalhatunk.

Életveszély
Baleset (ez speciel mást is elérhet, nem csupán a fogyasztót): L. fentebb, ahol is a balesetek különleges, idetartozó fajtáját, a diszkó-balesetet említettük. Bizonyos szakirodalmi adatok szerint a pilóták szúrópróbaszerű vizsgálatakor 18%-ban találtak marihuána/THC-nyomokat a vizeletben.

Túladagolás: Heroinfüggőségben nem számít ritkaságnak, és a leggyakoribb halálok a sajnálatosan gyakori heroinhalál eseteiben.

Kokainadagolás: Ennek következtében stroke, illetve miokardiális infarktus – szokványos adagok mellett – sem számít ritkaságnak, márpedig ezen állapotok halálozása rendkívül magas.

Mérgezés, vagyis toxikus hatás: Hallucinogének, szipu stb. eseteiben, nem ritka.

Embóliaveszély: Gyakori, l. fentebb iv. alkalmazás során, de trombózis esetében anélkül is.

Fertőzésveszély: L. fentebb – gyógyíthatatlan betegségek, pl. HIV esetén nyilvánvaló.

Bűnözéssel kapcsolatos életveszély: Gyilkosság, öngyilkosság, súlyos sérülés stb.

Ártalomcsökkentés
Szemléleti kérdés: Azokban az esetekben, amikor a gyógyítás (elvonás) bármilyen okból lehetetlen, vagy csak részben lehetséges, bizonyos módszerekkel (tűcsere, szubsztitúció, sebészeti kezelés biztosítása, kondom szétosztása stb.) megpróbáljuk csökkenteni a hátrányos (egészségügyi) következményeket. Ezzel segítünk az áldozatoknak életben, illetve jobb állapotban maradni addig, amíg gyógyításuk megtörténhet. Nem tehetünk azonban úgy, mintha nem lennénk tisztában azzal, hogy ez bizony – az esetek egy részében – az áldozatok oki kezeléshez jutását akár hosszú ideig, talán végleg – megakadályozhatja.

Ezek után nyilvánvalónak látszik, hogy az illegális, de a legális drogok használata is annyiféle és olyan komoly mértékű veszélyt rejt magában, hogy fogyasztásukat nem ajánljuk senkinek sem, a fogyasztás megelőzését, illetve visszaszorítását pedig társadalmi-állami szintű feladatként kell meghatároznunk a jövőbeli – még súlyosabb – következmények elkerülése érdekében.


IRODALOMJEGYZÉK

1. Paksi Borbála: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről c. szakmai kiadványban. Gyermek-Ifjúsági és Sportminisztérium. Budapest. 2003:53–71.
2. Demetrovics Zsolt: Fejezet a Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, c. szakmai kiadványban. Gyermek-Ifjúsági és Sportminisztérium. Budapest. 2003:46–51.
3. Kéri Szabolcs levele a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumnak. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Irattára. Nem közölt. 2007
4. Vizi E. Szilveszter (szerk.): Humán Farmakológia. (A racionális gyógyszerterápia alapjai). Medicina. 1997orvosilapok.hu/magyar-orvos - 2009-07-28 - Dr. Funk Sándor

+36 30 286 2097
SEGÍT ÖNMAGÁN SEGÍTENI

Senki nem tehet Önért többet, minthogy segít Önmagán segíteni.

- 2020 -

Győri rendelés (20 eFt/óra)
Skype rendelés I.-II.

Bejelentkezés kontrollra:
30 286 2097

(H-P: 08-19; Ne emailben!)

Köszönet a Kollégáknak!

Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiók (pl. a Kárpát-medencei magyarság!) védelmében

Székely Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyar Közösség Pártja
Thank You!

koronavirus.gov.hu | nnk.gov.hu | 06 80 277 455 és 456

Szavazzon! KÖSZÖNÖM!

Milyen pszichiátriai szerről szeretne leszokni?
Senkit sem biztatok gyógyszer elhagyásra! Ám, kötelességem segíteni azokat, akiket a nem megfelelő gyógyszerelési gyakorlat, ill. a kellő tájékoztatás hiánya tett gyógyszerfüggővé. Szóval: miről szeretne leszokni?
Altatóról
508 szavazat (13%)
Szorongásoldóról
2209 szavazat (57%)
Antidepresszánsról
1170 szavazat (30%)
3887 szavazat összesen

Benzodiazepin szedési kérdőív (FONTOS)

 
STRESSZ DOKTOR Hírlevél
 
Tippek a szakszerű öngyógyításhoz, önfejlesztéshez.
 
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*

       
NO SPAM! Adataira nagyon vigyázunk. Nevét és e-mail címét soha nem adjuk ki harmadik félnek és soha nem küldünk SPAM-et. Tanácsainkról bármikor, egyetlen klikkel leiratkozhat.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74689/2014
 

W3.stresszdoktor.hu

A stresszdoktor.hu pszichiátriai ismeret-megosztó oldal.
A stresszdoktor.hu írásai tájékoztató jellegűek.
A stresszdoktor.hu nem online pszichiátriai tanácsadás.
Köszönöm, hogy helyén kezeli írásaim! - Kopácsi dr.

Támogatottjaim


           Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Együtt a Leukémiás Gyermekekért Gyermekleukémia Alapítvány

Magyar Hospice Alapítvány

           Magyar Madártani Egyesület

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

           Országos Mentőszolgálat Alapítvány

GYŐRI PSZICHIÁTER GYŐR

Minden jog fenntartva - Online Szakvélemény Kft.
© Copyright 2008 - 2020

A stresszdoktor.hu független, bulvármentes és optimista szellemiségű, pszichiátriai weboldal. A betegségtudat, a baj, az erkölcsi züllés és a pesszimizmus szenzációhajhász, kattintás-vadász erősítése helyett, a megoldást, a kiutat, a sikert és a gyógyulást preferálja.
Céljai:
1. ismeretterjesztés, tévhitoszlatás és betegedukáció.
2. a pszichiátriai gyógyszerek által okozott gyógyszerfüggőségek (nyugtató-függőség, altató-függőség, antidepresszáns-függőség) megelőzése és otthoni kezelésének elősegítése.
3. a hatékony önsegítés támogatása.

A stresszdoktor.hu oldalain olvasható Információk nem pótolják az orvosi vizsgálatot. Csupán kiegészíthetik a pszichiáter, klinikai szakpszichológus szakértelmét és személyes segítségét. Amennyiben kérdése volna, forduljon pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz!

A pszichiátriai gyógyszerek (benzodiazepin feszültségoldók és altatók, Z-szerek, antidepresszánsok, stb.) szedése, vagy elhagyása előtt mindig olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mert e pszichiátriai szerek alkalmazásakor is az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

FACEBOOK Lájkoló

Egyetértesz törekvéseimmel? Igen? Hagyj nyomot! "Oszd meg és uralkodj!"
 
      
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat
 
WebGalamb